Магістерські роботи, що відповідають актуальним вимогам 2024

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
ЗМІСТ СТАТТІ
 1. Вимоги до написання магістерської роботи згідно з державним стандартом
 2. Структура магістерської роботи
 3. Як оформлювати магістерську роботу?
 4. Як сформулювати висновок?
 5. Зміни у вимогах до магістерської роботи у 2024 році

Магістерська робота – це важлива праця магістранта, в якій досліджується актуальна наукова проблематика, пропонуються доречні рішення тощо. Така робота оцінюється спеціально сформованою комісією, яка звертає увагу не тільки на змістовність та актуальність викладу. Не менш важливим є виконання магістрантом певних вимог, про які ми розкажемо Вам далі.

Вимоги до написання магістерської роботи згідно з державним стандартом

Ми у Student Help добре знаємо – кожна письмова робота є досить важкою в плані створення. Треба знайти матеріали, провести паралелі з темою, розробити методологію та таким іншим. До цього ж, побуту треба підвести до певних стандартів, продиктованих державою. Ці стандарти стосуються всього – обсягу, оформлення сторінок тощо.

Загальний обсяг роботи має складати 70-120 сторінок. Однак у кожній спеціалізації можуть бути індивідуальні нюанси, які можуть дещо змінити кількість сторінок. Наприклад, в економічних та гуманітарних дисциплінах кількість сторінок у роботі може збільшитись до 150.

Структура магістерської роботи

Виклад магістерської роботи має вигляд тексту, що складається з декількох частин. Ми стисло розкриємо їх сутність та вкажемо основні правила оформлення.

Як оформити титульний лист?

Вимоги зіставлення титульного аркуша в наступному:

 • Написати повну назву навчального закладу великими літерами;
 • Нижче вказати назву магістерської програми, номер групи, кафедру;
 • Вкінці вказується тема, дані магістранта, дані наукового керівника та консультанта, а також рік написання роботи.

Ще до титульного аркуша прикріплюється допуск магістранта до захисту роботи. Цей допуск має містити підпис завідувача кафедри.

Вимоги до змісту магістерської роботи

Першочергово слід зауважити на вимоги, які стосуються змісту магістерської. А згідно з цими вимогами у роботі мають бути такі частини:

 • Титульний;
 • Зміст;
 • Вступ;
 • Основа;
 • Висновки;
 • Списки джерел;
 • Додатки, якщо такі потрібні.

Як оформити список літератури?

У переліку використовуваної літератури має значитись не менш 40 джерел. Серед найменувань джерел мають бути:

 • законодавчі акти;
 • монографії;
 • статті;
 • професійна література;
 • інтернет-сервіси.

Як оформлювати магістерську роботу?

При оформленні тексту зауважити слід наступне:

 • текст формується, як для майбутнього друку на стандартних аркушах (формат А4);
 • шрифт – це Times New Roman у розмірі 14 кеглів;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • текст вирівнюється по ширині;
 • текст друкується на одній стороні листа;
 • розмітка полів така – верхнє/нижнє 2 см, зліва 3 см, справа 1 см.

Як оформляються бібліографічні посилання?

Такі посилання відіграють лише роль у стилістиці тексту. Писати їх слід меншим шрифтом, а саме Times New Roman 12 кегль.

Правила оформлення введення

Обсяг цієї частини не може перевищувати 2 сторінок. Сам вступ повинен виражати:

 • актуальність тематики;
 • ступінь вивченості предмету роботи;
 • мету і завдання магістерської;
 • наукову новизну;
 • теоретичну та практичну значимість;
 • обрану методичну базу проведення дослідження;
 • положення, які магістрант повинен захистити;
 • апробацію результатів.

Вимоги до основної частини

Ця частина має складатися з 3-4 розділів, кожен з котрих повинен мати висновки наприкінці. Обсяг кожного розділу – це приблизно 50-60 сторінок. До речі, обсяг розділів має бути однаковий.

Приблизний контекст розділів у такому:

 • перший розділ – оглядовий, де автор має ознайомити читача з темою, актуальним станом проблематики тощо;
 • далі – теорія, яка має описати суть методів розв’язання проблеми, їх ефективність тощо;
 • завершальним розділом є практика, що має описати результати досліджень, рекомендації щодо їх практичного застосування.

Як оформляти зміст?

Фактично зміст – це перелік назв усіх структурних розділів магістерської, де вказується відповідна сторінка. За наявності в роботі великої кількості наочних матеріалів, то вони виносяться окремим змістом.

Як сформулювати висновок?

Висновок магістерської - найважливіша частина, в якій робляться підсумки, що стосуються практичної користі та новизни проведеного дослідження. Підсумок має стосуватися роботи загалом, а не окремих її частин, але не повинні дублювати узагальнень з інших розділів.

Основні рекомендації висновку поділяють у наступному:

 • висновки повинні відповідати положенням, висунутим на захист дисертації;
 • проміжні висновки складаються у взаємозв’язку з висунутою гіпотезою дослідження;
 • обов’язково треба підтвердити практичну результативність і реалізованість за допомогою цифрових викладок.

Особливості складання списку використаних джерел

У створенні роботи магістрант використовує певну кількість літературних джерел. Оформляється у вигляді переліку, де вгорі мають зазначатися головні джерела, а нижче розміщаються менш важливі.

Інколи допускається алфавітна класифікація джерел у списку.

Автореферат

Ще одна обов’язкова частина магістерської роботи – автореферат, що є супроводжувальним документом обов’язковий документ проєкту. Цей додаток оформляється у вигляді тезисів, які дають змогу атестаційній комісії отримати враження від роботи.

Автореферат повинен видруковуватися у кількох примірниках (по одному на кожного члена комісії).

Зміни у вимогах до магістерської роботи у 2024 році

Найголовніша вимога – робота магістранта має бути унікальною. Слід пам’ятати, що магістерська є науково-дослідною роботою та повинна повністю стосуватись теми.

Звичайно, все оголошене у статті слід враховувати, якщо написанням роботи Ви будете власноруч. Але за наявності сім’ї, бізнесу або кар’єри знайти достатньо часу для цього буде проблематично. Ми пропонуємо найрозумніший вихід – замовити магістерську роботу у нас на сайті.

У своїй діяльності ми керуємося такими критеріями:

 • комунікаційна доступність – з нами Ви можете вільно спілкуватись, бо ми працюємо у режимі 24/7;
 • надійність – ми співпрацюємо лише з перевіреними авторами;
 • пунктуальність – Ви отримаєте готову роботу точно в строк;
 • гарантія високої якості – робота точно буде високоякісною, бо ми вивіряємо кожну кому та букву.

Також у нас Ви можете замовити курсову або іншу письмову науково-дослідну роботу. У нас гарантовано вигідні ціни та широкий спектр послуг. Більше інформації шукайте на сторінках сайту.

Дізнайся вартість роботи
4,9 5
(1 оцінка)
Оцініть сторінку
Залишити коментар