Умови використання Student help для клієнтів

ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ STUDENT HELP ДЛЯ КЛІЄНТІВ ("УМОВИ") РЕГУЛЮЮТЬ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ “ВИ”, “КЛІЄНТ" ТА ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ПОГРЕБНЯКОМ МИКОЛОЮ МИХАЙЛОВИЧЕМ “ВИКОНАВЕЦЬ-1”, ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ САМОЙЛОВИМ ВОЛОДИМИРОМ БОРИСОВИЧЕМ "ВИКОНАВЕЦЬ-2" (ВКЛЮЧАЮЧИ АГЕНТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ) ("STUDENT HELP", “СЕРВІС" АБО "МИ”) ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP “ПОСЛУГИ” ТА ПОСЛУГАМИ КОНСУЛЬТАНТІВ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ТА НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3.1. ЦИХ УМОВ.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ УМОВ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЦИХ УМОВ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ УМОВАХ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ПОСИЛАНЬ НА ПОЛОЖЕННЯ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ ТАКИХ ПОЛОЖЕНЬ ТА ЦИХ УМОВ ЗАГАЛОМ.

1. ВИЗНАЧЕННЯ.

Акаунт Клієнта – збережена сукупність даних про Клієнта, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається Клієнту для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних та налаштувань.

Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Умов, без застережень та винятків, шляхом проставлення відповідної відмітки при здійсненні реєстрації Акаунту Клієнта на Сайті. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, опублікування Запиту Клієнтом або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Умов та додатків до них (за наявності).

Бюджет Запиту – загальний розмір вартості надання послуг у рамках Запиту, який:

 • у випадку виконання Запиту Консультантом – включає вартість надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом Клієнту та вартість надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, яка становить 25% від Бюджету Запиту; або
 • у випадку виконання Запиту Топ-Консультантом – дорівнює вартості надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом Клієнту.
 • Гарантійний Строк – період, протягом якого Клієнт має право вимагати від Топ-Консультанта внесення змін до результатів Послуг, які надавалися в рамках виконання Запиту, а Топ-Консультант зобов’язаний виконувати такі вимоги Клієнта на умовах та у порядку, що визначені цими Умовами.
 • Запит – сформована Клієнтом та опублікована на Сайті публічна пропозиція укласти договір на виконання інформаційно-консультаційних послуг, яку може прийняти Консультант.
 • Клієнт, Ви – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла ці Умови, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Клієнта на Сайті та має право публікувати Запити на Сайті.
 • Консультант – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла Умови використання Student Help для Консультантів, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Консультанта на Сайті і має право робити пропозиції щодо надання інформаційно-консультаційних послуг на Сайті.
 • Сайт – офіційний веб-сайт Student Help в мережі Інтернет, доступ до якого здійснюється з використанням доменного імені (адреси): https://studenthelp.com.ua/.
 • Топ-Консультант — Консультант, який у порядку, що визначений домовленостями між таким Консультантом та Сервісом, здійснив додаткову верифікацію свого акаунту на Сайті.
 • Чат – розміщена на Сайті система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Консультантами, Клієнтами та Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Акцепт Умов.

Здійснивши реєстрацію на Сайті, Клієнт підтверджує, що повністю ознайомлений з Умовами та здійснює їх Акцепт. Якщо Клієнт не згоден з положеннями цих Умов повністю або частково, Клієнт не повинен продовжувати користуватись Послугами Сервісу.

2.2. Зміни до цих Умов.

З метою покращення якості надання Послуг Сервісу та реагування на зміну ринкових умов, ці Умови можуть бути зміненими Сервісом в односторонньому порядку. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті за адресою: https://studenthelp.com.ua/user-agreement. Після внесення змін до цих Умов, Клієнту надається право погодитись на відповідні зміни або припинити користування Послугами.

ЯКЩО КЛІЄНТ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ЗІ ЗМІНАМИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ ДО УМОВ, КЛІЄНТ НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ, КЛІЄНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ АКАУНТ КЛІЄНТА ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ПОСЛУГ.

3. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP.

3.1. Послуги Student Help.

Ви маєте право безкоштовно зареєструвати Акаунт Клієнта та прийняти ці Умови, щоб мати можливість користуватися Послугами в порядку, визначеному цими Умовами. Після завершення процесу реєстрації, Ви набуваєте статусу Клієнта та отримуєте доступ та можливість користуватися наступними безкоштовними Послугами:

 • формування та публікація Запитів, у яких встановлюються предмет, вимоги, орієнтовний строк та інші побажання щодо надання послуг Консультантом;
 • внесення змін до Запиту;
 • використання Чату з метою комунікації з Консультантами;
 • можливість поскаржитись на Консультанта;
 • можливість залишити коментарі та оцінку Консультанту щодо виконання Запиту;
 • звернення з питаннями до підтримки Сайту;
 • налаштування та редагування інформації в Акаунті Клієнта;
 • доступ до історії опублікованих Запитів та грошових транзакцій.

Без реєстрації Акаунту Клієнта та прийняття цих Умов, особа має право ознайомитися з інформацією, що розміщена на Сайті у відкритому доступу, а також скористатися функцією зворотного виклику, що доступна на Сайті.

STUDENT HELP ДІЄ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. СЕРВІС НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В НАДАННІ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТАМИ. ТАКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТУ НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ КЛІЄНТОМ ТА КОНСУЛЬТАНТОМ. СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА КОНСУЛЬТАНТАМИ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ КОНСУЛЬТАНТОМ ТА КЛІЄНТОМ. У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА АБО КОНСУЛЬТАНТА, КРІМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМИ УМОВАМИ.

ВОДНОЧАС, СЕРВІС УКЛАДАЄ ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З КЛІЄНТАМИ ВІД ІМЕНІ ТОП-КОНСУЛЬТАНТІВ, ВИСТУПАЮЧИ АГЕНТОМ ТОП-КОНСУЛЬТАНТІВ У ВІДНОСИНАХ З КЛІЄНТАМИ ТА ДІЮЧИ ВІД ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ТОП-КОНСУЛЬТАНТІВ.

ВИКОНАВЕЦЬ - 1 ТА ВИКОНАВЕЦЬ - 2 НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ КЛІЄНТУ ПОЧЕРГОВО. ПЕРЕД НАДАННЯМ ПОСЛУГ, СЕРВІС САМОСТІЙНО ОБИРАЄ ОДНОГО ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ ВИСТУПАТИМЕ НАДАВАЧЕМ ПОСЛУГ ЗА ЦИМИ УМОВАМИ.

3.2. Платні послуги Student Help.

У разі прийняття пропозиції щодо виконання Запиту Консультантом Клієнт повинен сплатити Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2:

 1. Винагороду, розмір якої встановлюється у розділі 5 цих Умов; та
 2. Вартість надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, що розраховується відповідно до Бюджету Запиту; АБО
 3. у випадку виконання Запиту Топ-Консультантом – Бюджет Запиту.

Клієнт також має право скористатися платною послугою «Отримати більше пропозицій». Використання Клієнтом послуги «Отримати більше пропозицій» передбачає, що Виконавець - 1 або Виконавець - 2:

 • надає Запиту пріоритет при його розміщенні в переліку Запитів на Сайті;
 • в окремому порядку інформує Консультантів про розміщення такого Запиту;
 • заохочує Консультантів до надання інформаційно-консультаційних послуг Клієнту у рамках Запиту.

3.3. Запит.

Клієнт має можливість опублікувати Запит, в якому зазначається предмет та вид консультації, орієнтовний строк надання консультації, бажаний розмір Бюджету Запиту, вимоги та інші побажання щодо надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом. Відповідно до складності Запиту та інформації, яку надає Клієнт під час публікації Запиту, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 розподіляє Запити по категоріям, що зазначені на Сайті.

Після публікації Запит отримує статус «Новий», що дає змогу Консультантам попередньо зробити пропозицію щодо виконання Запиту, встановивши очікуваний Бюджет Запиту. Бюджет Запиту встановлюється Консультантом під час прийняття Запиту Клієнта та вважається узгодженим після того, як Клієнт погодився із його розміром. Якщо Клієнт не обрав жодного Консультанта, а строк виконання Запиту сплив, Запит отримує статус «Час вийшов», після чого Консультанти не можуть робити пропозиції щодо виконання Запиту.

У разі отримання пропозицій щодо виконання Запиту, Клієнт самостійно обирає одного Консультанта для виконання Запиту, оплачуючи Комісію та вартість надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, що розраховується відповідно до Бюджету Запиту, відповідно до розділу 5 цих Умов. Якщо Клієнт обирає Топ-Консультанта для виконання Запиту, Клієнт повинен у повному обсязі попередньо оплатити Бюджет Запиту, який виконується Топ-Консультантом, у порядку та на умовах, що передбачені цими Умовами.

Після здійснення Клієнтом такої оплати, Запит отримує статус «В роботі». Консультанту надається 24 (двадцять чотири) години з моменту отримання Запитом статусу «В роботі» на підтвердження пропозиції щодо виконання Запиту.

Якщо Консультант підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту, Консультант та Клієнт повинні самостійно визначити строк, порядок оплати та інші умови надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом.

Якщо Консультант протягом такого строку не підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту, пропозиція такого Консультанта відхиляється, а статус Запиту змінюється на «Новий». У такому випадку, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 обов’язково повертає Клієнту, залежно від рівня обраного Консультанта, вартість надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2Консультанту, що розраховується відповідно до Бюджету Запиту, за вирахуванням витрат та комісій, пов’язаних із здійсненням перерахування коштів, АБО Бюджет Запиту. Також, Виконавець - 1 або Виконавець - 2, на власний розсуд, може повернути Клієнту Комісію, які Клієнт сплачує відповідно до положень розділу 5 цих Умов.

Після того, як, у рамках виконання Запиту, Консультант надав відповідні послуги, а Клієнт підтвердив виконання Запиту, Запит отримує статус «На гарантії» та розпочинається Гарантійний Строк.

Клієнт має право не підтвердити виконання Запиту або скасувати таке підтвердження у випадку, якщо Консультант, за виключенням Топ-Консультантів, під час надання інформаційно-консультаційних послуг в рамках виконання Запиту, ввів Клієнта в оману, а саме – не надав послуги або надав послуги не у відповідності із інформацією, яку надав Клієнт під час публікації Запиту, та/або умов надання інформаційно-консультаційних послуг, що були погоджені між Клієнтом та таким Консультантом. У такому разі, Клієнт має право або вимагати від Консультанта внести зміни в результати інформаційно-консультаційних послуг, або вимагати повернення вартості надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, що були розраховані відповідно до Бюджету Запиту за вирахуванням витрат та комісій, пов’язаних із здійсненням перерахування коштів.

Після закінчення Гарантійного Строку, або у разі, якщо Клієнт раніше такого терміну підтвердив виконання Запиту, Запит отримує статус «Успішно виконаний». З цього моменту Запит вважається належно виконаним – у такому разі Клієнт:

 • не має права оскаржувати або вимагати виправлення результатів послуг, які були надані Консультантом у рамках виконання такого Запиту;
 • вимагати повернення Бюджету Запиту.

Вважається, що Клієнт уклав договір щодо надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом в рамках виконання Запиту у випадку, якщо Клієнт підтвердив, що повністю ознайомлений з цими Умовами та здійснює їх Акцепт, та обрав такого Консультанта для виконання Запиту.

3.4. Гарантійний Строк

Гарантійний Строк, в залежності від складності та категорії Запиту, становить від 7 (семи) до 21 (двадцяти одного) календарних днів.

Протягом Гарантійного Строку Клієнт може вимагати від Топ-Консультанта внести зміни у результати наданих Послуг відповідно до умов та у порядку, що передбачені у підрозділі 3.4. цих Умов.

Протягом Гарантійного Строку, Ви маєте право вимагати від Топ-Консультанта внести відомості у результати послуг, які надавалися у рамках виконання Запиту. Топ-Консультант та Клієнт повинні погодити умови щодо внесення змін у результати послуг протягом Гарантійного Строку відповідно до інструкцій, що надаються Клієнтом.

Клієнт не має права вимагати від Топ-Консультанта внести зміни у результати послуг, якщо такі зміни виходять за межі інформації, яку надав Клієнт під час публікації Запиту, та/або умов надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом. У такому випадку, Топ-Консультант та Клієнт повинні додатково погодити обсяг, строк, вартість та інші умови щодо внесення змін у результати послуг.

Гарантійний Строк є фіксованим та не поновлюється щоразу після внесення Топ-Консультантом змін у результати послуг. Після закінчення Гарантійного Строку, Клієнт не має права вимагати від Топ-Консультанта вносити зміни у результати послуг – у такому випадку, Топ-Консультант та Клієнт повинні додатково погодити обсяг, строк, вартість та інші умови щодо внесення змін у результати послуг.

3.5. Чат

Після реєстрації Акаунту Клієнта, Клієнт отримує доступ до Чату, який дозволяє Клієнту, Консультанту та Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2 спілкуватись між собою. Чат може бути використаний після того, як Консультант залишить пропозицію щодо виконання Запиту. Чат також може використовуватись для комунікації з Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2.

СЕРВІС НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ ЧАТУ, А ТОМУ НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ТА КОНСУЛЬТАНТАМИ У ЧАТІ.

3.6. Партнерська програма.

Сервіс має право запроваджувати різні партнерські програми для заохочення користування цим Сайтом, умови користування яких публікуються Сервісом на Сайті в окремому порядку.

3.7. Договір з Топ-Консультантами.

Сервіс має право укладати з Клієнтами договори про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом як у письмовій, так і в електронній формі, у тому числі вважається, що Сервіс уклав з Клієнтом договір про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом, якщо Клієнт самостійно обирав Топ-Консультанта для виконання Запиту, у повному обсязі попередньо оплатив Бюджет Запиту і такий Запит отримав статус «В роботі».

Істотними умовами таких договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг є:

 • предмет договору;
 • вартість надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом;
 • строки надання таких інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом;
 • порядок приймання-передачі результатів наданих Топ-Консультантом послуг;
 • положення щодо застосування гарантійного строку до результатів наданих Топ-Консультантом послуг;
 • порядок вирішення спорів між Клієнтом та Топ-Консультантом за договором про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом;
 • порядок здійснення комунікації між Клієнтом та Топ-Консультантом щодо питань за договором про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом.

Істотні умови, що вказані у рядках 1-3 вище, встановлюються Клієнтом під час публікації Запиту та додатково погоджуються Топ-Консультантом та Клієнтом у процесі обрання Клієнтом кандидатури Топ-Консультанта для виконання Запиту.

Істотні умови, що вказані у рядках 4-7 вище, встановлюються шляхом застосування підрозділів 3.3., 3.4., 9.1.-9.4. та 3.5., 4.6. цих Умов відповідно.

До надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом Клієнту застосовуються положення цих Умов, Умов використання STUDENT HELP для консультантів, Договору між Сервісом та Топ-Консультантом, Політики конфіденційності та захисту персональних даних Сервісу та Політики щодо файлів cookie Сервісу, окрім випадків, коли інше передбачене договором про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом.

У випадку виникнення колізії застосування положень Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом та вищезазначених політик та договорів, стороною яких є Сервіс, застосовуються положення Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг Топ-Консультантом. Сервіс на свій розсуд визначає Виконавця - 2 або Виконавця - 1 як сторону у відповідних договорах між Сервісом та Топ-Консультантом. Надаючи згоду на застосування положень цих Умов, Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Клієнт укладатиме договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з Топ-Консультантом на умовах та у порядку, що визначені цим підрозділом Умов, кожного разу, коли Запит Клієнта отримуватиме статус «В роботі» у результаті того, що Клієнт обрав для виконання Запиту Топ-Консультанта та здійснив попередню оплату Бюджету Запиту у повному обсязі.

3.8. Блокування користування Послугами.

У випадку порушення цих Умов, Сервіс має право обмежити користування Послугами шляхом блокування Акаунту Клієнта.

Сервіс має право заблокувати Акаунт Клієнта при виявлені наступних фактів:

 • користуючись Послугами, Клієнт схиляв Консультанта до укладення договору або уклав договір з Консультантом за межами Сайту та всупереч порядку, встановленому цими Умовами (наприклад, за допомогою передачі особистих контактних даних, передача яких не передбачена цими Умовами та функціоналом Сайту);
 • клієнт, порушуючи права третіх осіб, розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, плагіат, роботи чи іншу інформацію, яка є об’єктом права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • клієнт раніше мав або наразі має інший або інші Акаунти Клієнтів, що були заблоковані Сервісом;
 • клієнт використовує Акаунт Клієнта в шахрайських цілях або вводить в оману Консультантів під час надання останніми інформаційно-консультаційних послуг;
 • клієнт розміщував на Сайті інформацію, що завдає шкоду репутації Сервісу та/або Сайту та містить заклики до екстремізму або насильства, нецензурну лексику та іншу інформацію, що порушує суспільні норми моралі або чинне законодавство України;
 • виявлення інших порушень положень цих Умов або чинного законодавства України у діях Клієнта.

У випадку блокування Акаунту Клієнта, Сервіс зобов'язаний повідомити про це Клієнта в розумні строки з моменту встановлення такого блокування шляхом відправлення листа на електронну адресу Клієнта.

Клієнт може надати Сервісу докази, які підтверджують відсутність вини Клієнта щодо порушення цих Умов, на підставі яких Сервіс залишає за собою право розблокувати Акаунт Клієнта.

СЕРВІС ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАБЛОКУВАТИ АКАУНТ КЛІЄНТА БЕЗ ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН ТАКОГО БЛОКУВАННЯ.

4. АКАУНТ КЛІЄНТА.

4.1. Реєстрація Акаунту Клієнта.

Для реєстрації Акаунту Клієнта Ви повинні досягти вісімнадцятирічного віку. Здійснюючи реєстрацію Акаунту Клієнта, Ви визнаєте і гарантуєте, що маєте всі належні права, повноваження та можливості для дотримання всіх положень цих Умов. Реєстрація Акаунту Клієнта є безкоштовною та добровільною. Ви можете зареєструвати Акаунт Клієнта шляхом:

 1. заповнення форми реєстрації - у такому разі, для створення Акаунту Клієнта Ви повинні надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе логін, адресу електронної пошти та пароль; або
 2. опублікування Запиту – у такому разі, для створення Акаунту Клієнта Ви повинні надати адресу електронної пошти, на яку буде надісланий автоматично згенерований пароль від Акаунта Клієнта.

Після заповнення форми реєстрації або публікації Запиту, Ви проставляєте відповідну відмітку, чим надаєте свою згоду на створення Акаунту Клієнта та приймаєте ці Умови. Після цього, Акаунт Клієнта вважається зареєстрованим, а Ви отримуєте статус Клієнта. Відмова від прийняття цих Умов унеможливлює створення Акаунту Клієнта і, як наслідок, користування Послугами.

Сервіс залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Клієнта введення додаткової інформації в будь-який час після реєстрація Акаунту. Клієнт зобов'язується підтримувати надану Сервісу інформацію в актуальному стані.

Клієнтам заборонено створювати два або більше Акаунтів Клієнта. У разі виявлення факту створення двох чи більше Акаунтів одним Клієнтом, Сервіс на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Акаунтів Клієнта.

Клієнт зобов'язаний негайно повідомити Сервіс про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Акаунту Клієнта. Клієнт самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Клієнта. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Клієнта, вважаються зробленими самим Клієнтом, за винятком випадків, коли Клієнт повідомив Сервіс про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту Клієнта.

Подальший доступ до Акаунта Клієнта здійснюється шляхом авторизації з використанням електронної пошти та паролю. У разі втрати пароля, Клієнтам надається можливість відновити пароль: для цього, Клієнт повинен зв’язатися із представниками Сервісу за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті, повідомити про наявну проблему, ініціювати відправлення відповідної форми для відновлення пароля на свою електронну пошту та встановити новий пароль за допомогою заповнення такої форми.

4.2. Контент Акаунту Клієнта.

Після реєстрації Акаунту Клієнта на Сайті, у Клієнта з’являється можливість редагувати особисту інформацію у своєму акаунті. Клієнт має право вказати в Аканті Клієнта таку особисту інформація, як номеру телефону, посилання на сторінки у соціальних мережах, нікнейми у месенджерах, свій вік, стать та інше.

КЛІЄНТ РОЗУМІЄ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АКАУНТІ КЛІЄНТА, Є ПУБЛІЧНОЮ. У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЦИМ, БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА ПОШУКОВА СИСТЕМА МАЮТЬ ДО НЕЇ НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. КЛІЄНТ САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯД, КОПІЮВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ДІЙ ЩОДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩЕНА В АКАУНТІ КЛІЄНТА.

ДЕЯКИЙ КОНТЕНТ, ЯКИЙ КЛІЄНТ РОЗМІЩУЄ НА САЙТІ, МОЖЕ БУТИ ОБ’ЄКТОМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НАЛЕЖИТЬ КЛІЄНТУ. КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ ТА ЗАРЕЄСТРУВАВШИ АКАУНТ КЛІЄНТА, КЛІЄНТ ПІДТВЕРДЖУЄ ТА ГАРАНТУЄ, ЩО МАЄ ПРАВО НАДАВАТИ, ТА ВОДНОЧАС НАДАЄ СЕРВІСУ БЕЗВІДКЛИЧНУ, БЕЗСТРОКОВУ, НЕВИКЛЮЧНУ, ПОВНІСТЮ ОПЛАЧЕНУ ТА ТАКУ, ЩО ДІЄ У ВСЬОМУ СВІТІ, ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ, КОПІЮВАННЯ, ВИКОНАННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТАКОГО КОНТЕНТУ, А ТАКОЖ НАДАННЯ СУБЛІЦЕНЗІЙ НА ТАКИЙ КОНТЕНТ.

4.3. Видалення Акаунту Клієнта.

Клієнт має право в будь-який момент в односторонньому порядку припинити користуватись Послугами та видалити свій Акаунт Клієнта, направивши лист з проханням видалити Акаунт Клієнта на електронну адресу Сервісу: [email protected].

4.4. Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Клієнт може надавати Сервісу свої персональні дані. Збір та використання персональних даних Клієнта у зв’язку із наданням Послуг та користуванням Сайтом регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

4.5. Система коментарів та оцінок.

Клієнти можуть залишати коментарі та оцінки стосовно виконаних Запитів Консультантом. Сервіс може видалити коментарі Клієнтів, які містять:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Клієнтів та Консультантів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Клієнтами чи Консультантами або третіми особами стосовно надання завищеної та неправдивої оцінки чи коментаря;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції;
 • будь-який інший контент, який на думку Сервісу порушує положення цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних або вимог законодавства України.

СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ КОМЕНТАРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЛИШАТИ КЛІЄНТИ ТА/АБО КОНСУЛЬТАНТИ.

4.6. Сповіщення.

На підставі інформації, вказаної в Акаунті Клієнта, Клієнт може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про виконання Запитів Консультантами, а також системні сповіщення від Сервісу, пов’язані з користуванням Послугами.

5. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Комісія, що сплачується Клієнтом.

За надані Послуги Виконавець - 1 або Виконавець - 2 має право отримувати винагороду від Клієнта розмірі 15% (п’ятнадцять відсотків) від Бюджету Запиту («Комісія»). Комісія перераховується Клієнтом Виконавцю - 1 або Виконавцю 2 під час прийняття пропозиції щодо виконання Запиту Консультантом.

5.2. Інші платежі, що сплачуються Клієнтом.

Під час прийняття пропозиції щодо виконання Запиту Консультантом, за виключенням Топ-Консультантів, Клієнт разом з оплатою Комісії повинен сплатити Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2 вартість надання інформаційних послуг Консультанту, яку сплатив Клієнт, у розмірі 25% від Бюджету Запиту.

Клієнт зобов’язаний сплачувати всі платежі та комісії, пов’язані із здійсненням перерахування коштів відповідно до умов цього розділу Умов.

Оскільки Виконавець - 1 та Виконавець - 2 надають Послуги почергово, будь-які платежі за цими Умовами здійснюються від Клієнта до Виконавця - 1 або Виконавця - 2 в залежності від того, хто є надавачем Послуг за цими Умовами. Якщо надавачем Послуг виступає Виконавець - 1 , він приймає всі платежі за цими Умовами від Клієнта. Якщо надавачем Послуг виступає Виконавець - 2 , він приймає всі платежі за цими Умовами від Клієнта.

5.3. Особливості оплати послуг Топ-Консультанта

Якщо Клієнт обирає Топ-Консультанта для виконання Запиту, Клієнт повинен сплатити Комісію, а також в повному обсязі оплатити Бюджет Запиту, перерахувавши відповідну суму оплати Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2.

5.4. Порядок здійснення платежів Клієнтом

Для здійснення будь-якого з платежів, що зазначені вище, Клієнт може використати будь-який із методів оплати, які доступні на Сайті. У випадку неможливості використання будь-якого із методів оплати, які доступні на Сайті, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 повинен повідомити про це Клієнта, а також зазначити, які методи оплати може використати Клієнт – у такому випадку, Клієнт зобов’язаний використати будь-який із доступних методів оплати відповідно до отриманих від Виконавця - 1 або Виконавця - 2 рекомендацій.

Приймання оплати від Клієнта здійснюється Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 з використанням послуг платіжного сервісу LiqPay.ua або інших сервісів, з якими Виконавець - 1 або Виконавець - 2 вступив у відповідні договірні відносини.

Використовуючи послуги вищезазначених сервісів, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 автоматизовано формує для Клієнта сторінку оплати.

У випадку здійснення Клієнтом оплати за надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом, за виключенням Топ-Консультантів, Консультант та Клієнт самостійно узгоджують порядок здійснення Клієнтом такої оплати.

5.5. Повернення коштів

У випадку, якщо протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після того, як Запит отримав статус «В роботі», Консультант, за виключенням Топ-Консультантів, не підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 обов’язково повертає Клієнту вартість надання інформаційних послуг Сервісом Консультанту, яку сплатив Клієнт, у розмірі 25% від Бюджету Запиту. За власним розсудом, Виконавець - 1 або Виконавець - 2, за таких обставин, може також повернути Клієнту Комісію.

У випадку, якщо протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після того, як Запит отримав статус «В роботі», Топ-Консультант не підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 обов’язково повертає Клієнту Бюджет Запиту. За власним розсудом, Виконавець - 1 або Виконавець - 2, за таких обставин, також може повернути Клієнту Комісію, за вирахуванням витрат та комісій, пов’язаних із здійсненням перерахування коштів.

У випадку, якщо Консультант, за виключенням Топ-Консультантів, не виконав Запит або виконав його неналежним чином, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 не зобов’язаний повертати Комісію Клієнту, проте, за власним розсудом, може це зробити. У разі звернення від Клієнта, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 буде сприяти тому, щоб Консультант повернув кошти, сплачені Клієнтом за виконання Запиту.

У випадку, якщо Топ-Консультант не виконав Запит або виконав його неналежним чином, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 не зобов’язаний повертати Комісію Клієнту, проте, за власним розсудом, може це зробити. У такому разі, Виконавець - 1 або Виконавець - 2 повертає Клієнту Бюджет Запиту.

У випадку, якщо Клієнт сплатив Комісію, проте з причин, не пов’язаних із діями/бездіяльністю Консультанта, не оплатив вартість Бюджету Запиту, Консультант має право не виконувати Запит, а Виконавець - 1 або Виконавець - 2 не зобов’язаний повертати Клієнту Комісію та інші сплачені кошти.

Будь-яке повернення коштів Клієнту здійснюється за вирахуванням з витрат та комісій, пов’язаних із здійсненням перерахування коштів, з суми коштів, що підлягають поверненню.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Клієнт має право:

 • користуватись Послугами відповідно до цих Умов;
 • встановлювати власні критерії, строки, умови та інші вимоги щодо виконання Запитів;
 • самостійно обирати Консультантів для виконання Запитів;
 • оспорювати результати виконаних Запитів та робити зауваження Консультантам у зв’язку із цим;
 • реалізувати свої права протягом Гарантійного Строку відповідно до положень та у порядку, що визначені цими Умовами;
 • надавати Сервісу свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності;
 • звертатися до служби підтримки Сайту з питаннями щодо роботи Сайту, умов надання Послуг та щодо інших питань.

Клієнт зобов’язується:

 • надавати Сервісу повну та достовірну інформацію про себе;
 • самостійно, у разі необхідності, оформляти договірні відносини з Консультантом шляхом укладення договору, який регулює порядок і умови надання даним Консультантом послуг;
 • добросовісно користуватись Послугами, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із використанням шкідливого програмного забезпечення, що спрямоване на порушення нормальної роботи Сайту;
 • утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту, об'єктів права інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Сервісу чи третіх осіб;
 • не отримувати доступ до Сайту з використанням Акаунту Клієнта іншого Клієнта шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • не завантажувати, не надсилати, не передавати або будь-яким іншим способом не розміщувати та/або не поширювати інформацію, який є незаконною, шкідливою, або такою, що порушує моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації чи іншим чином порушує вимоги законодавства України;
 • не розміщувати інформацію, яка, згідно з чинним законодавством України, може порушувати права третіх осіб на об'єкти права інтелектуальної власності або іншим чином порушує чинне законодавство України;
 • не здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних Консультантів;
 • дотримуватись положень цих Умов та Політики конфіденційності та захисту персональних даних.

Сервіс має право:

 • на свій власний розсуд, відповідно до цих Умов, встановлювати обмеження щодо використання Сайту Клієнтом;
 • в односторонньому порядку, за власним бажанням, у будь-який момент змінювати положення цих Умов;
 • надсилати Клієнту маркетингові та системні повідомлення згідно з вимогами Політики конфіденційності та захисту персональних даних;
 • ознайомлюватися із коментарями Клієнтів;
 • використовувати фрагменти виконаних Запитів з рекламною метою;
 • тимчасово зупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних труднощів.

Сервіс зобов’язується:

 • надавати Послуги відповідно до положень цих Умов, самостійно визначаючи Виконавця -1 або Виконавця - 2 як надавача Послуг;
 • надати Вам можливість безкоштовно пройти процедуру реєстрації Акаунту Клієнта та отримати статус Клієнта;
 • у розумні строки повідомити Клієнта про блокування його Акаунта Клієнта.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг надається за принципом “як є”. Сервіс не несе жодної відповідальності, в тому числі - за відповідність Сайту цілям Клієнта.

Сервіс не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Клієнта;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • Якість будь-якої Послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Клієнта;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Всі Консультанти та Клієнти досягли мінімально допустимого віку.

СЕРВІС НЕ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА ТА ВЛАСНИХ ПОСЛУГ. КЛІЄНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ СЕРВІСОМ ТА КОНСУЛЬТАНТАМИ, У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Сервіс не несе відповідальності перед Клієнтом або будь-якими третіми особами:

 • за дії та висловлювання Консультантів чи Клієнтів на Сайті;
 • за інформацію, що розміщується Консультантами та Клієнтами на Сайті, проте вживає всіх можливих заходів для того, щоб перешкоджати незаконному поширенню об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Клієнтом під час надання Послуг Виконавцем -1 або Виконавцем - 2 та/або послуг Консультантами;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних або функціонуванні Сайту, перебої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Клієнта до Сайту. Сервіс вживає всіх можливих заходів для усунення будь-яких помилок в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності таких помилок, в тому числі помилок, пов’язаних зі зберіганням даних;
 • за будь-які витрати або збитки, що прямо або побічно виникли у Клієнта в результаті надання Консультантом послуг Клієнту. Сервіс ні за яких обставин не несе відповідальності перед Клієнтом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду, що була завдана у такому випадку;
 • за якість і строки послуг, що надаються Консультантом;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Клієнтом Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Клієнтів зі сторони третіх осіб, або використанням Клієнтом послуг Консультантів;
 • за будь-який контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку для можливості отримання статусу Клієнта.

Сервіс не може контролювати та не контролює дотримання Клієнтами положень цих Умов і не несе відповідальності за шкоду, завдану Консультантам, іншим Клієнтам або третім особам в разі порушення Клієнтом положень цих Умов чи вимог законодавства України.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Клієнт отримує з використанням Сайту, Клієнт використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Консультанти можуть отримати особисту інформацію про Клієнта у зв’язку з користуванням Послугами. Сервіс не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Клієнтом.

Сервіс відмовляється від будь-якої відповідальності за дії чи бездіяльність Консультантів та інших Клієнтів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Виконані Запити не можуть використовуватися Клієнтом як повноцінні роботи для надання їх в заклади навчання або у якості готових рішень для застосування в комерційних цілях. Запит, виконаний Консультантом є матеріалом, що містить суб'єктивну оцінку з боку Консультанта, і може виступати тільки в якості джерела інформації в інтересах виконання Запиту Клієнта. Таким чином, Запит є способом підготовки Клієнта до самостійного виконання предмету, викладеного в Запиті.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 7 цих Умов, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Клієнта, які не можуть бути обмежені у відповідності до законодавства України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Спір з Сервісом.

Якщо у Клієнта є якісь запитання до Сервісу щодо цих Умов або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг, Клієнт зобов'язаний спочатку повідомити Сервіс про суть такого Спору. Клієнт та Сервіс зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

9.2. Судовий процес.

Всі спори, що виникають у зв’язку з цими Умовами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.

9.3. Спір між Клієнтами та Консультантами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Консультантом та Клієнтом, включаючи, але не обмежуючись, спір щодо виконання Консультантом Запиту або оплати Бюджету Запиту, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Сервісу, і не передбачає виплату коштів Консультанту або Клієнту, якщо інше не передбачено цими Умовами. Якщо Консультант та Клієнт не можуть вирішити Спір самостійно, даний Спір може бути вирішений Сервісом за умови звернення Консультанта та Клієнта до Сервізу з відповідним проханням. При зверненні до Сервісу для вирішення Спору між ними, як Консультант, так і Клієнт погоджуються, що рішення Сервісу щодо такого Спору є остаточним.

9.4. Обмеження.

Якщо з вини Клієнта до Виконавця - 1 та/або Виконавця - 2 буде пред’явлено будь-які претензії третіми особами, що пов’язані з наданням ними Послуг, Клієнт зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Сервіс від можливих спорів, збитків і відшкодувань.

10. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Текст Умов.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі положень цих Умов та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною цих Умов. Текст цих Умов є відкритим і загальнодоступним. Ці Умови укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Клієнтів, що користуються Послугами.

Якщо будь-які з положень цих Умов будуть визнані будь-яким судом або компетентним органом недійсними повністю або частково, ці Умови продовжать бути чинними у частині положень, які не визнані недійсними.

10.2. Інтелектуальна власність.

Уся інформація, дизайн, графіка, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами, окремо, або у будь-якій їх комбінації, або у їх сукупності захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать Виконавцю-1 або його афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація Вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Умовами, суворо заборонено. Використання Послуг не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

СЕРВІС ВОЛОДІЄ ПРАВАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. СЕРВІС МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ, ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ, БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

10.3. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Сервісом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо) чинного законодавства України. Сервіс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Клієнт отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Клієнтом.

11. Юридична адреса.

ФОП ПОГРЕБНЯК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ:

УКРАЇНА, 03141, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУД. 38, КВ. 44

ФОП САМОЙЛОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

УКРАЇНА, 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ БАРКИ, БУД. 5, КВ. 49