Угода користувача

Використанням платформи "Student Help" Ви підтверджуєте факт ознайомлення із цією угодою. Перед фактичним отриманням або наданням послуг вам слід ознайомитися з Угодою. Зобов'язання, що виникають в ході використання Сайту, повинні виконуватися згідно з правилами, передбаченими цією Угодою.

Сайт — це онлайн-платформа, що дозволяє Замовникам розміщувати завдання і отримувати послуги Виконавців відповідно до положень цього документа.

Приймаючи цю угоду шляхом використання Сайту, ви визнаєте, що Student Help не виступає стороною угод і учасником взаємин, що виникають між Користувачами. Student Help забезпечує лише доступ до Сайту і роботу механізмів гарантії безпеки проведення угод, не беручи участь безпосередньо, або опосередковано у відносинах між сторонами.

Здійснення Користувачем реєстрації на Сайті, пряме звернення до Сайту з різних зовнішніх посилань вважається повноцінним прийняттям даної угоди. При відсутності згоди з тим, що зазначено угодою або її окремими нормами, вам необхідно залишити Сайт і не використовувати пропоновані Послуги.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

«Користувач» — фізична особа, яка користується функціоналом Сайту.

«Виконавець» — Користувач, що в повній мірі пройшов реєстрацію на Сайті для подальшого надання консультаційних та інших послуг в інтересах Замовника.

«Замовник» — Користувач, що в повній мірі пройшов реєстрацію на Сайті для подальшого отримання консультацій та інших послуг від Виконавців.

«Сайт» — інформаційний ресурс, що знаходиться за адресою studenthelp.com.ua і створений для забезпечення взаємодії Замовника і Виконавця.

«Послуга» — надання Замовником консультаційних та інших типів послуг Виконавцю.

«Робота» — фактичний результат наданої Послуги, що виражається у вигляді інформації графічного, текстового або іншого характеру, розміщеної на Сайті або наданої замовнику іншим способом з використанням Сайту.

«Комісія» — кошти, що стягуються Сайтом з кожної Послуги для забезпечення безперебійної роботи Сайту, забезпечення коректної його роботи, а також забезпечення безпеки проведення e-Commerce угод. Розмір Комісії визначається для Користувача в індивідуальному порядку з використанням програмних алгоритмів.

«Бонусні гроші» — віртуальні бали, що нараховуються Сайтом Замовникам безоплатно. Нарахування бонусних грошей Замовникам надається на розсуд Адміністрації Сайту.

«Гарантійний термін» — період, що починається після надання Виконавцем Роботи Замовнику/або завершення терміну здачі роботи, протягом якого Замовник має право вимагати коригування Роботи при наявності претензій до її якості. Гарантійний термін складає сім календарних днів та може змінюватися, але не більше, ніж на 21 календарний день.

«Адміністрація» — компанія, що забезпечує підтримку Сайту.

«Баланс» — розділ в профілі Користувача на Сайті, в якому міститься поточна кількість коштів і бонусних грошей, а також історія надходження і списання коштів.

«Блокування» — застосування до Користувача обмежень, що перешкоджають використання Сайту на невизначений термін.

Погоджуючись на користування Сайтом, Ви підтверджуєте, що не будете використовувати його в цілях, пов'язаних з підприємництвом або іншими видами комерційної діяльності. Використання Сайту допускається виключно для забезпечення допомоги Виконавцям в наданні ними консультацій, забезпечення Замовників отриманням консультацій з питань навчання, підвищення рівня знань і навичок в окремих сферах, забезпеченням перевірки або отриманням інших порад і послуг щодо процесу навчання.

Всі матеріали, що публікуються Користувачами на Сайті і такі, доступ до яких може з'явитися у них завдяки використанню Сайту, можуть застосовуватися лише як додатковий метод вирішення наявних у Користувача завдань, і не є готовим рішенням. Роботи, що публікуються Виконавцями, містять сторонню думку або оцінку щодо завдання, що встановлено Замовником, і можуть застосовуватися в якості джерела інформації. Користувач має право самостійно здійснювати переробку отриманої інформації, поширювати і передавати матеріали, а також виявляти згоду або незгоду з рішенням, запропонованим Виконавцем.

Користуючись Сайтом, Користувач приймає на себе обов'язок діяти сумлінно, в рамках законодавства України, норм моралі і людяності, без зловживання цим правом. Отримані Роботи Користувачі можуть застосовувати виключно в рамках, розглянутих в даній угоді.

1. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

1.1 Використання Сайту передбачає наявність згоди Користувача на надання достовірної інформації про себе в рамках питань, передбачених процедурою реєстрації і на актуалізацію такої інформації в процесі користування Сайтом. При наданні неправдивих відомостей, або при наявності у Адміністрації підстав вважати таку інформацію недостовірною, Адміністрація має право провести Блокування Користувача.

1.2 Ухвалення цієї угоди шляхом реєстрації на Сайті засвідчує згоду Користувача на обробку його персональних даних відповідно до Політики конфіденційності, розміщеної за адресою: https://studenthelp.com.ua/privacy-policy

1.3. Реєстрація Користувача на Сайті передбачає подальшу обробку і систематизацію інформації Адміністрацією.

1.4. Адміністрація не виступає в ролі представника Користувача, не відповідає за зобов'язання, які виникають між Користувачами. Сайт не має відношення до зобов'язань, що виникли між Користувачами, такі зобов'язання вважаються суто двосторонніми.

1.5 Адміністрація фактично забезпечує виключно технічну можливість для здійснення комунікації Користувачів з метою їх подальших взаємодій.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Адміністрація зобов'язується забезпечувати зі свого боку виконання цієї Угоди користувача і надавати технічну підтримку для взаємодії між Користувачами.

2.2 Адміністрація зобов'язується забезпечувати безпеку конфіденційної інформації і персональних даних Користувача, крім випадків, що передбачені законодавством України.

2.3 Адміністрація зобов'язується забезпечувати своєчасну публікацію на Сайті та/або напрямок за вказаними контактами Користувача повідомлень про зміни цієї угоди або інших документів, що регламентують порядок співпраці.

2.4 Замовник та Виконавець зобов'язуються до моменту замовлення Послуги ознайомитися з положеннями цієї угоди.

2.5. Замовник і Виконавець зобов'язуються не відправляти один одному свої платіжні дані і контактні відомості, а також не передавати їх іншим Користувачам Сайту або третім особам в рамках використання Сайту. У разі наявності підозр про отримання третіми особами доступу до персональних даних Користувача, необхідно відразу повідомити про даний факт Адміністрації за наявними каналами зв'язку.

2.6 Замовник та Виконавець підтверджують, що будь-які взаємодії в рамках придбання Робіт і надання Послуг має відбуватися виключно на Сайті. У разі наявності у Адміністрації підстав вважати факт присутності взаємодії Замовника і Виконавця за межами Сайту, а також при наявності спроб подібної взаємодії, Адміністрація має право провести Блокування Користувача.

2.7 Користувач зобов'язаний дати інформовану згоду на ведення обробки персональних даних, наданих їм при реєстрації на Сайті для подальшого використання його функціоналу.

2.8 Адміністрація має право направляти інформаційні, рекламні та новинні матеріали за наданими Користувачем в процесі реєстрації контактними даними без будь-яких обмежень. Користувач має право відмовитися від отримання подібних матеріалів в налаштуваннях свого профілю на сайті.

2.9 Користувач зобов'язується не використовувати при роботі на Сайті нецензурні вирази і плагіат. На Сайті заборонено поширення шкідливого ПЗ, інформації, що суперечить даній Угоді та законодавству України, а також публікація робіт чи іншої інформації, яка є об'єктом інтелектуальних прав третіх осіб.

2.10 Користувач несе повну відповідальність за свої дії на Сайті і завдання шкоди іншим Користувачам, третім особам або Сайту.

2.11 Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачами за можливі затримки, збої, несвоєчасну доставку, видалення або надання невірної інформації.

2.12 Адміністрація має право на внесення змін до цієї Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення його на Сайті за адресою: https://studenthelp.com.ua/uk/user-agreement

2.13 Виконавець має право самостійно визначати вартість Роботи на Сайті. Робота може бути в будь-який момент видалена з сайту за бажанням Користувача.

2.14 При порушенні Користувачем положень цієї угоди Адміністрація може призвести Блокування таких користувачів. При виявленні у Користувача облікових записів, що раніше зазнали блокування, всі наявні його облікові записи також можуть бути заблоковані.

2.15 Адміністрація має право застосувати штрафні санкції в разі порушення Користувачем умов даної Угоди у вигляді зменшення суми винагороди за виконані Роботи чи штраф у розмірі 300 грн.

2.16 Адміністрація має право заблокувати Користувача в разі наявності систематичних скарг з боку замовників.

2.17 Наявність на пристрої Користувача, взаємодіючому з Сайтом, шкідливого коду або програмного забезпечення покладає на Користувача відповідальність за всі понесені Сайтом, іншими Користувачами або третіми особами збитки.

2.18 Користувач зобов'язується не використовувати Сайт для будь-якої діяльності, що суперечить даній Угоді, а також чинним законодавством України. У разі порушення цієї вимоги або підозри на таке порушення, Адміністрація має право заблокувати Користувача.

2.19 Адміністрація має право заблокувати Користувача і обмежити доступ до Сайту без пояснення причин.

2.20 При внесенні Замовником коштів на Сайт, в тому числі для оплати робіт, Сайт стягує кошти за оплату послуг і сервісний збір в розмірі 15%.

2.21 При поповненні балансу на Сайті, Сайт стягує кошти за оплату послуг і сервісний збір в розмірі 3%.

2.22 При виведенні Виконавцем грошових коштів, Сайт стягує безповоротний сервісний збір, якщо це передбачено банківською організацією/платіжною системою при проведенні транзакції.

2.23 Адміністрація має право використовувати частину тексту Робіт Виконавців виключно в рекламних цілях.

2.24 Адміністрація має право використовувати коментарі користувачів на сторінках Сайту в ознайомлювальних цілях, в тому числі шляхом оприлюднення їх за межами Сайту.

2.25 Користувач визнає, що Сайт та Адміністрація не є стороною будь-яких договірних відносин, що виникають між Користувачами. Виконавець не вступає в трудові відносини з Сайтом і не є співробітником.

2.26 При наявності законодавчих заборон країни, резидентом якої фактично є Користувач, на використання Сайту або окремих його елементів, Користувач зобов'язаний утриматися від використання Сайту. У разі недотримання таких заборон всі ризики і відповідальність за такі дії покладаються виключно на Користувача.

2.27 Адміністрація має право редагувати або видаляти відгуки Користувача в разі невідповідності їх дійсності, наявності нецензурної лексики, слів образливого характеру, закликів до екстремізму або насильства, порушення норм моралі і людяності або чинного законодавства України.

2.28 Адміністрація має право заблокувати Користувача в разі розміщення ним на Сайті або інших ресурсах інформації, що завдає шкоди репутації Сайту, що містить нецензурну лексику, заклики до екстремізму або насильства, що порушує норми моралі і людяності, або чинне законодавство України.

2.29 Для забезпечення запобіжних заходів з безпеки та конфіденційності дітей, що використовують Сайт, Адміністрація не збирає, не розкриває і не використовує персональні дані осіб, яким не виповнилося 16 років без згоди їх батьків або опікунів. У разі, якщо Адміністрація помітить персональні дані неповнолітніх осіб на Сайті, що були розміщені без згоди батьків або опікунів, Адміністрація вживає заходів по виключенню даної інформації з сайту в найкоротші терміни. Використання Сайту вимагає дозволу батьків або опікунів всім особам, що не досягли 16 років.

3. ЗАМОВНИКАМ

Результатом Послуг з боку Виконавця Замовнику є висновок з питання, що цікавить Замовника, надане в письмовому вигляді або іншому форматі, зазначеним Замовником, або надання письмових чи усних консультацій.

Результати надання Послуги не можуть використовуватися Замовником як повноцінні роботи для надання їх в навчальні установи або готові рішення для застосування в комерційних цілях.

Робота, виконана Виконавцем, фактично є матеріалом, що містить суб'єктивну оцінку з боку Виконавця, і може виступати в якості джерела інформації в інтересах виконання поставлених Замовником Завдань. Таким чином, Робота є способом підготовки Замовника до самостійного виконання початкової задачі.

Замовник зобов'язується не використовувати Роботи та інші результати надання Послуг з метою привласнення собі авторства, а також зобов'язується не видавати дані роботи за результати власної наукової, творчої, навчальної або іншої діяльності.

3.1 Замовник гарантує згоду на оплату виконаних на його замовлення Робіт та Послуг. При цьому кошти, необхідні для оплати Роботи з боку Замовника в повному обсязі резервуються на його Балансі в момент підтвердження умов взаємодії з Виконавцем.

3.2 Робота вважається прийнятою, а взаємні зобов'язання — повністю виконаними, в тому випадку, якщо після закінчення Гарантійного терміну Замовник не висловив претензій до якості виконання і не висунув вимог щодо проведення коригування. Оплата послуг Виконавця відбувається автоматично за рахунок зарезервованих при підтвердженні співпраці коштів Замовника.

3.3 Замовник має право подавати заявки на проведення коригування Роботи протягом усього гарантійного терміну після надання Виконавцем Роботи. При необхідності, якщо коригування та виправлення були внесені, але потрібна подальша доробка, Замовник може знову подати заявку на проведення коригувань.

3.4 З метою забезпечення безпеки та взаємодії між Замовником та Виконавцем, Сайт стягує комісію з Замовника в розмірі 15% від суми угоди. Дана Комісія є безповоротною в разі проведення будь-яких перерахунків.

3.5 З метою забезпечення безпеки, Сайт стягує комісію в розмірі 3% від суми поповнення балансу на сайті. Дана Комісія є безповоротною в разі проведення будь-яких перерахунків.

3.6 Бонусні гроші, що нараховуються Замовникам, не є валютою, електронними грошима або купонами, не мають реального грошового еквівалента за межами Сайту і можуть бути використані тільки для забезпечення оплати Послуг Виконавців за допомогою Сайту. Вивід бонусних грошей Замовниками неможливий.

3.7 Замовник при додаванні завдання має право скористатися опцією «Преміум завдання». Оплата даної опції є безповоротною в разі проведення перерахунків.

3.8 Проведення перерахунку коштів, необхідних для оплати Роботи, допускається на будь-якій стадії виконання Роботи, аж до її прийняття. Заявку на проведення перерахунку Замовник може подати зі свого Особистого кабінету на Сайті.

4. ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА

4.1 Будь-який Користувач, що пройшов реєстрацію на Сайті, має право брати участь в партнерській програмі.

4.2 Сторінка партнерської програми доступна в Особистому кабінеті зареєстрованого користувача за адресою, https://studenthelp.com.ua/uk/affiliate/dashboard, де учасник може отримати спеціальне промо-посилання для залучення інших користувачів на Сайт.

4.3 Залучення нових користувачів за допомогою партнерської програми відбувається за рахунок поширення унікального для кожного учасника промо-посилання. Винагорода, передбачена партнерською програмою, нараховується за умови здійснення замовлення і повної його оплати залученими Користувачами безпосередньо після переходу по промо-посиланням. У разі скасування замовлення або його перерахунку, партнерська винагорода не надається.

4.4 Учасник партнерської програми зобов'язаний використовувати виключно легальні засоби залучення нових користувачів. Будь-які дії шахрайського характеру, спрямовані на отримання прибутку, а також застосування незаконних методик поширення інформації заборонені і можуть привести до блокування Користувача.

4.5 Учасник партнерської програми може використовувати для залучення нових користувачів e-mail розсилки, соціальні мережі, блоги, форуми, будь-які сайти в інтернеті та інші методи просування, не заборонені чинним законодавством України.

4.6 Учасник акції має постійний доступ до статистики по партнерській програмі. Вона знаходиться за адресою https://studenthelp.com.ua/uk/affiliate/dashboard. Статистика відображає кількість переходів, реєстрацій і суму зароблених коштів за участь в партнерській програмі.

4.7 Перехід по промо-посиланням і реєстрація Користувача не є діями, що підлягають оплаті в рамках партнерської програми.

4.8 Виплата винагороди проводиться в розмірі від 20 до 25% від Комісії з усіх замовлень, сплачених залученими Користувачами. Якщо притягнутий Виконавець, то дана сума нараховується на Комісію з Робіт, виконаних Виконавцем.

4.9 У випадку порушення учасником партнерської програми умов даної угоди, Адміністрація має право заблокувати обліковий запис Користувача, або анулювати чи заморозити партнерську винагороду.

4.10 Адміністрація має право без пояснення причин заблокувати обліковий запис учасника партнерської програми.

5. ВИКОНАВЦЯМ

5.1 Користувач, зареєстрований на Сайті як Виконавець, зобов'язується надати повністю достовірні дані про себе у ході реєстрації та акредитації на Сайті.

5.2 Виконавець зобов'язаний виконувати Роботи і надавати Послуги в терміни, встановлені Замовником і в відповідно до поставленого завдання.

5.3 Виконавець має право отримувати винагороду за виконані і прийняті Замовником Роботи згідно заздалегідь затвердженої сумі коштів з урахуванням проведення можливих коригувань. При неякісному виконанні Роботи, Адміністрація може частково або повністю позбавити Виконавця винагороди за виконання даної Роботи.

5.4 Виконавець зобов'язаний вносити коригування в надані їм Роботи, якщо вимоги замовника щодо внесених коригувань були раніше вказані в первісному завданні.

5.5 Зарахування винагороди на Баланс Виконавця забезпечується після підтвердження виконання Роботи Замовником або ж після закінчення Гарантійного терміну, коли Сайт автоматично завершує виконання роботи.

5.6 З метою забезпечення безперебійного доступу до сайту і його технічного обслуговування, а також надання гарантій безпечного проведення угод, з Виконавця стягується Комісія, ставка якої складає від 20% до 30% від повної вартості замовлення.

5.7 Виконавець зобов'язаний дотримуватися Правил роботи на Сайті, які регламентують вимоги Сайту до Виконавця.

5.8 Відмова від проведення доопрацювання або невиконання доопрацювання, так само як ігнорування звернень Адміністрації або Замовника, передбачає можливість повного або часткового позбавлення Виконавця винагороди за надані Послуги.

5.9 Виконавець зобов'язаний самостійно виконувати всі вимоги законодавства своєї країни резиденції зі сплати податків і зборів. Сайт або Адміністрація не є податковими агентами Виконавців.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Адміністрація не несе відповідальності за будь-які висловлювання Користувача, зроблені або опубліковані на Сайті.

6.2 Адміністрація не несе відповідальності за збитки, що виникли в рамках використання Сайту або його неможливості для використання.

6.3 Адміністрація не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису — облікового запису на Сайті.

6.4 Адміністрація не несе відповідальності за некоректне, неповне або неточне вказання Користувачем своїх даних при створенні облікового запису Користувача.

6.5 Адміністрація не відповідає за тимчасову відсутність у Користувача доступу до Сайту і пов'язані з цим збитки користувачів.

6.6 Адміністрація не несе відповідальності за збитки користувачів, які могли б виникнути в ході неправомірних дій третіх осіб, за умови, що Сайт функціонував нормально і безпечно.

6.7 Адміністрація не несе відповідальності за інформацію, що розміщується Користувачами, проте перешкоджає поширенню чужих інтелектуальних прав.

6.8 Адміністрація не несе відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до інформації, розташованої на Сайті.

6.9 Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені в межах Сайту, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.10 Користувач несе відповідальність за будь-які дії, які можуть бути спрямовані на спробу змінити або іншим чином порушити роботу Сайту або привести до недобросовісного витрачання ресурсів.

6.11 Адміністрація не несе відповідальність перед Користувачами за збої, невірну або невчасну доставку відомостей, видалення інформації або її збереження.

6.12 У разі виникнення спірних ситуацій між Замовником та Виконавцем, незалежно від цих обставин, Сайт та Адміністрація не несуть відповідальності і не передбачають виплату коштів Замовнику або Виконавцю. При зверненні до Адміністрації для вирішення конфлікту сторони погоджуються з тим, що її рішення є остаточним.

6.13 Адміністрація не несе відповідальність за несправності, помилки і збої в роботі програмного та/або апаратного комплексу, що забезпечують функціонування Сайту і не відшкодовує упущену вигоду користувачів.

6.14 Адміністрація не несе відповідальності за збитки Користувача від протиправних дій третіх осіб, в тому числі і в рамках взаємодії на Сайті.

7. ВСТУП В СИЛУ, ЗМІНА І ДІЯ УГОДИ

7.1 Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї Угоди вважається здійснення Користувачем реєстрації на Сайті та/або будь-яке звернення до Сайту з зовнішніх посилань.