Як самому написати звіт по проходженню практики?

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
 1. Структура звіту з практики
  1. Титульна сторінка
  2. Календарне планування
  3. Щоденник
  4. Характеристика
  5. Зміст

Кожному студенту в період навчання належить пройти різні види практики. В період проходження практики студенти закріплюють теоретичні знання, отримані під час навчання, на практиці, ближче знайомляться зі своєю майбутньою професією.

По завершенню практики відбувається її захист, для чого від студента вимагається принести характеристику з місця проходження практики і грамотно оформлений звіт.

На першому-другому курсах у студентів стоїть завдання на проходження ознайомчої (навчальної практики), в ході якої вони спостерігають за роботою фахівців їх майбутнього профілю, ходять на різні екскурсії на виробництво тощо.

На третьому-четвертому курсах вони проходять вже виробничу практику, де можуть познайомитися з роботою виробництва ближче, вивчити документацію.

Безпосередньо перед тим, як написати дипломну роботу, студенти проходять переддипломну практику, найчастіше саме на підставі зібраного матеріалу про виробництво/роботу фірми пишеться практична частина дипломної. На цій практиці студент займається вже безпосередньо своєю майбутньою роботою, але під наглядом фахівців.

У кожного ВУЗу є свої вимоги до структури звіту, але зазвичай туди входять «стандартні» структурні елементи: титульний аркуш, індивідуальне завдання на практику, календарний план і щоденник, зміст, вступ, основна частина, яка поділяється на розділи, висновок, список джерел та додатки. До звіту додається характеристика від куратора практики.

Структура звіту з практики

 • Титульний аркуш, як і в курсових/рефератах, містить інформацію про назву ВУЗу, спеціальності, тему і вид практики, місце проходження, а також дані про студента та куратора. Внизу сторінки пишеться місто і рік, коли проходилася практика.
  Зразок титульного аркуша
  Зразок титульного аркуша
 • Календарне планування являє собою таблицю, в якій описуються терміни проходження і програма практики.
 • Щоденник це по суті те ж, що і календар планування, але він розбитий на дні. У ньому студентом відмічається, що і коли він пройшов, чого навчився.
  Зразок щоденника проходження практики
  Зразок щоденника проходження практики
 • Після закінчення практики куратор пише характеристику, в якій дає оцінку студенту, виходячи з того, як він відвідував практику, як виявляв свої інтереси та здібності, описує особисті якості студента.
  Зразок оформлення відгуку на студента
  Зразок оформлення відгуку на студента

  Дуже часто написання характеристики куратори перекладають на плечі студентам, а самі тільки підписують її. Характеристика завіряється підписом куратора та печаткою підприємства.

  Зразок характеристики на студента
  Зразок характеристики на студента з місця проходження практики
 • Зміст звіту оформляється відповідно до Держстандарту і має мати різні розділи, в яких поетапно, згідно з програмою, описується проходження практики.
  Зразок оформлення змісту звіту
  Зразок оформлення змісту звіту
 • У вступі пишуться дані про те, ким, де і коли проходилася практика, які завдання були поставлені перед студентом, наскільки досліджувана тема вивчена і актуальна на сьогодні.
 • Основна частина звіту ділиться на кілька частин. У першій, як і в курсовій роботі, описуються загальні теоретичні дані про тему, яка досліджувалася в ході практики, а в другій частині вже аналізуються отримані результати, здійснюються розрахунки, графіки.
 • В кінці звіту описуються власні висновки по темі проходження практики, можливий опис перспектив розвитку / поліпшення роботи підприємства, пишуться відповіді на поставлені на початку практики завдання.
 • У список використаних джерел включаються книги, журнали, використовувані для опису теоретичної частини, а також інтернет-посилання, документація, отримана від керівника практики.
 • Вся документація виробництва, яка стане в пригоді під час написання звіту, а також анкети, об'ємні схеми і таблиці поміщаються в додатки, а в самому звіті про це робляться виноски (аналогічно іншим науковим роботам).
Дізнайся вартість роботи
Роман_25
4,9 5
(28 оцінок)
Оцініть сторінку
Залишити коментар