Як правильно оформити реферат?

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
 1. Як правильно оформляти реферат?
 2. Як оформити титульний лист реферату?
 3. Як пишеться зміст реферату?
 4. Як оформляти назви розділів?
 5. Як оформляється список використаної літератури?

Коли студенту дають завдання написати реферат, він на радощах робить його ледь не за кілька годин, а коли приходить здавати – викладач чомусь його не приймає... Так може бути як з просто скачаним рефератом, так і з якісно написаним. Як виявляється, вся справа в оформленні, яке навіть для такої простої роботи має свої вимоги. У нашій статті ви знайдете відповідь на питання, що стосуються саме оформлення рефератів.

Втім, ця стаття буде актуальна не лише студентам, а й авторам студентських робіт, оскільки таких з кожним днем стає більше, але не всі знають, наскільки важливо правильне оформлення робіт і що таке взагалі «правильне оформлення».

Рефератом ми звикли розуміти спрощену форму курсової роботи, тому вимоги до його оформлення в чомусь схожі на вимоги до курсових. Є як загальні вимоги, згідно з ДСТУ, так і вимоги конкретної кафедри, про які ви можете дізнатися з методички (не соромтеся зайвий раз запитати про неї у свого викладача).

Як правильно оформляти реферат?

 • Як і в будь-якій іншій роботі, для рефератів використовується шрифт Times New Roman.
 • Розмір шрифту стандартний 14 кегль, хоча іноді у вимогах вказують 12 кегль.
 • Вирівнювання тексту робить по ширині аркуша
 • Міжрядковий інтервал у рефераті – полуторний. Збільшувати шрифт і інтервал для збільшення об'єму не варто – наразитесь на погані зауваження, а то й зовсім на незалік.
 • Поля налаштовуються по стандарту – 15 мм зверху і праворуч, 30 мм знизу і 25 мм ліворуч. Орієнтація як зазвичай книжкова, але для великих таблиць, схем і малюнків іноді допускається альбомна.
 • Текст необхідно друкувати тільки з одного боку аркуша, залишаючи зворотну сторону чистою.
 • Нумерацію реферату, знову таки за ДСТУ, починають з 3-ї сторінки, тобто з ВСТУПУ. Титульний аркуш, зміст і додатки не нумеруються, хоча перші два входять у загальну нумерацію.
 • Номер сторінки проставляється у верхній або нижній правій стороні (необхідно уточнювати в методичці).

Як оформити титульний лист реферату?

У перших трьох рядках посередині пишеться назва ВУЗу, назва кафедри та спеціальність. Також іноді вказується «Міністерство освіти України (Міністерство охорони здоров'я тощо).

Трохи нижче, приблизно посередині аркуша пишеться великими літерами слово РЕФЕРАТ і вказується тема та дисципліна. Назва теми пишеться або в лапках (на тему «...»), або без них – уточнюйте на кафедрі.

Відступивши від назви реферату 7-9 абзацних відступів з вирівнюванням праворуч зазначаються дані про автора і керівника. Вирівнювання краще робити за допомогою клавіші Tab, або перевівши стрілки на лінійці у те положення, з якого ви хочете, щоб починався напис:

Приклад вирівнювання тексту
Приклад вирівнювання тексту праворуч за допомогою лінійки Word

В останньому рядку титульного листа вказується місто і рік написання роботи з вирівнюванням по центру.

Всі написи набираються тим же шрифтом 14 кегль, тільки назву і слово РЕФЕРАТ можна набрати трохи більшим.

Як пишеться зміст реферату?

Зміст пишеться відразу після титульного аркуша, зазвичай в рефераті розділи не мають підрозділів, як в інших роботах.

Посередині аркуша в першому рядку верхнім регістром пишеться слово ЗМІСТ і вже під ним перераховуються елементи роботи (вступ, назви розділів, висновки, список джерел, додатки).

Приклад оформлення змісту
Приклад оформлення змісту

Як і в курсових, в рефераті кожен новий розділ необхідно починати з нового аркуша, при цьому варто пам'ятати, що попередній повинен займати мінімум ¼ останнього перед новим розділом листа.

Як оформляти назви розділів?

Всі назви розділів, як і розділи курсової/дипломної, найчастіше пишуться верхнім регістром посередині аркуша симетрично до тексту. Крапка після номера, назви глави, підрозділів НІКОЛИ НЕ СТАВИТЬСЯ! Це величезна помилка практично всіх студентів і авторів-початківців студентських робіт.

Оформлення назви розділів
Зразок оформлення назви розділів в рефераті

Назви підрозділів, якщо такі є в рефераті (іноді є у вимогах тієї чи іншої кафедри), пишуться починаючи з великої літери так само посередині аркуша, але при цьому від назви розділу або тексту попереднього підрозділу необхідно зробити один абзацний відступ. Між назвою розділу/підрозділу та текстом так само робиться один абзацний відступ.

Назва всіх частин реферату, в тому числі й в самому змісті, пишеться без лапок.

Як оформляється список використаної літератури?

Як правило, кількість джерел у рефераті невелика (10-20 джерел), вказуються в кінці роботи списком в алфавітному порядку або по ходу використання в написанні роботи (уточнюйте у вимогах кафедри). Іноземні джерела вказуються в останню чергу, продовжуючи загальну нумерацію.

Іноді в методичці вказується, що крім загального списку літератури на кожній сторінці необхідно робити виноски. А іноді посилання на літературу по тексту роблять у квадратних дужках з або без зазначення сторінки (так само необхідно уточнювати у викладача).

Приклад оформлення посилань на літературу
Приклад оформлення посилань на літературу у вигляді виносок
Приклад оформлення списку літератури
Приклад оформлення списку використаної літератури

В кінці роботи вказуються додатки, при цьому кожен починається з нового аркуша, нумерація не проставляється.

Готову роботу прошивають і вкладають в теку з верхнім прозорим листом.

Дізнайся вартість роботи
4,9 5
(10 оцінок)
Оцініть сторінку
Залишити коментар