Як написати вступ до диплому

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
 1. Чому написати вступ не легко
 2. Головне: вступ до диплому залишаємо наостанок
 3. Чітко слідуємо структурі дипломної роботи
 4. Ще пара секретів успішного введення
Компоненти вступу дипломної роботи

Якщо повністю прочитати весь диплом не кожному викладачеві під силу, то вступ ніхто не омине стороною. Тому, вирішивши замовити диплом або написати його самостійно, потрібно приділити цьому розділу особливу увагу.

Чому написати вступ не легко

За обсягом вступ займає не більше 10% всієї дослідницької роботи, але мороки ... Не дивно, що навіть студенти, що особисто написали весь диплом, звертаються за допомогою до авторів біржі Student Help. 

Причин тому багато: 

 1. Потрібно чітко дотримуватися правил і структури. Будь-які відхилення можуть бути причиною повернення на доопрацювання та недопуском до захисту.
 2. Важливо розумітися на таких нюансах як мета, завдання, об'єкт, предмет. Розуміти, чим відрізняються ці терміни.
 3. Списати вступ із підручника чи наукової статті не вдасться, оскільки він складається конкретно на основі теми проєкту.

Насправді, якщо добре вивчити правила написання вступу, нічого архіскладного немає.

Головне: вступ до диплому залишаємо наостанок

Хоч вступ і є, мабуть, найважливішою частиною диплому, писати його треба наприкінці. Чому? Під час написання роботи може багаторазово змінюватись стиль викладу, зміст, формулювання теми. А значить, і вступ доведеться переробляти, інакше він не відповідатиме змісту.

У вступі висувається гіпотеза, що використовується у практичній частині диплому. Де гарантія, що її не спростують у процесі дослідження? Не будете ж ви писати: «На жаль, гіпотеза не підтвердилася». 

Тому далекоглядні студенти формують вступ вже після того, як теоретична та практична частини проєкту виконані.

Чітко слідуємо структурі дипломної роботи

Вона суворо регламентована та зазначена у методичці: 

 • Визначте проблему та актуальність. Дайте зрозуміти, наскільки важлива тема, наведіть аргументи.
 • Розкажіть про об'єкт та предмет. Перший - будь-яке соціальне явище або конкретна область, яка потребує дослідження. Другий – процес вивчення.

Наприклад: об'єкт дослідження – жінки після 30 років, предмет дослідження – особливості поведінки та психології жінок після 30 років.

 • Визначте мету та завдання. Мета – кінцевий результат дипломної роботи. Завдання - шляхи, що допомагають досягти мети. Залежно від тематики їх може бути до 5 штук. Вони відображаються у рекомендаціях, висновках, підсумках.

Важливо: завдання формулюються такими словами, як "проаналізувати", "вивчити", "порівняти", "систематизувати" і т.д.

 • Сформулюйте гіпотезу. Це те, що ви бажаєте підтвердити чи спростувати. Виглядає приблизно так: «цього можна досягти за умови…», «Це буде працювати, якщо…».
 • Перерахуйте методи дослідження: вивчення літератури, проведення інтерв'ю, теоретичний чи практичний аналіз, аналогія, узагальнення та ін.
 • Опишіть практичне значення чи новизну, залежно від спрямованості диплому – практичний чи теоретичний.
 • Складіть короткий опис загальної структури. 

Приклади: 

«У вступі описується актуальність, мета та завдання…».

«Перша глава присвячена загальній класифікації жінок за віковою ознакою…». 

 • Зробіть висновок та сформуйте остаточні підсумки.

Якщо чітко слідувати цій структурі і, природно, підглядати в методичку, проблем із написанням вступу не виникне.

Ще пара секретів успішного введення

 • Використовуйте посилання та вказівки на джерела вчених, цитати відомих авторів. Це надасть темі авторитетність.
 • Дотримуйтесь рекомендованого обсягу – 2-5 сторінок формату А4.
 • Не використовуйте складні конструкції та важкі словесні звороти. За ними важко вловити сенс.
 • Уважно перечитайте текст на наявність помилок та повторів.
 • Простежте логічний зв'язок між вступом та дипломом. Щоб зробити це, доведеться прочитати проєкт кілька разів.

Написання вступу до диплому – завдання непросте. Прийдеться врахувати безліч нюансів, знайти час на підготовку. Вам це складно? Можете замовити студентську роботу або окремі її частини у Student Help. У нас працюють автори з великим досвідом написання будь-якої складності.

Дізнайся вартість роботи
4,9 5
(1 оцінка)
Оцініть сторінку
Залишити коментар