Цілі та завдання курсової роботи

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
 1. Цілі виконання курсової роботи
 2. Виконання курсової роботи включає наступні етапи
 3. Цілі та завдання курсової роботи

Курсова робота є завершальним етапом вивчення дисципліни. Завдяки курсовій роботі можна зрозуміти, наскільки добре учень зрозумів теорію і може вирішити поставлені перед ним практичні завдання. За допомогою виконання курсової роботи студент зміцнює та поглиблює отримані теоретичні знання. Вона є важливою частиною самостійної роботи студентів. Досвід та знання, отримані студентами на цьому етапі навчання, багато в чому можуть бути використані для підготовки дипломної роботи.

Цілі виконання курсової роботи

 1. Перевірка, систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань та практичних умінь.
 2. Навчання студентів самостійно користуватися навчальною та нормативною літературою, набуття навичок практичної діяльності у конкретних галузях практичної діяльності.
 3. Поглиблення теоретичних знань відповідно до заданої теми, вміння застосовувати теоретичні знання під час вирішення поставлених питань.
 4. Розвиток творчої ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості.
 5. Підготовка до підсумкової державної атестації.

Курсова робота має бути написана на досить високому теоретичному рівні із залученням законодавчих, нормативних документів, що визначають систему побудови відповіді на обрану тему. Тому робота виконується виключно самостійно, а також повинна мати індивідуальний критичний підхід. Бажано, щоб робота закінчувалася висновками та пропозиціями. Правильне оформлення, грамотний виклад матеріалу – запорука успішної роботи.

Виконання курсової роботи включає наступні етапи

 1. Вибір теми.
 2. Підбір та первинне ознайомлення з літературою з обраної теми.
 3. Дослідження відібраних літературних джерел.
 4. Студент повинен зібрати та вивчити фактичні дані, ґрунтуючись на стилістичній інформації.
 5. Написання тексту курсової роботи.
 6. Захист курсової роботи.

Цілі та завдання курсової роботи

Виконання курсових робіт спрямоване на формування в учнів навичок самостійної діяльності (практичної, науково-дослідної), правильного оформлення інформації, здатності подати результати своєї роботи за допомогою наукової доповіді та захистити їх у подальшій дискусії.

Метою курсової роботи є:

 • подальший розвиток та засвоєння отриманих знань;
 • удосконалення практичних навичок роботи;
 • розвиток професійних навичок роботи.

Курсовий проект повинен містити пояснювальну записку не менше 20 аркушів формату А4 та графічну частину формату А4 у додатку до пояснювальної записки. Він виконується відповідно до основних вимог ДСТУ. Допускається виконання курсового проекту з однієї теми групою студентів. Приблизний зміст пояснювальної записки визначається темою проекту і може включати:

 • вступ, що дозволяє розкрити тему;
 • аналіз технічного завдання та можливі способи реалізації поставленого завдання;
 • вибір програмних та апаратних засобів для реалізації поставленого завдання;
 • описову частину розробленого програмного забезпечення;
 • тестування програмного забезпечення;
 • складання програмної документації;
 • складання експлуатаційної документації;
 • організаційно-економічну частину;
 • висновок, у якому містяться висновки та рекомендації щодо можливостей використання матеріалів проекту;
 • список використаної літератури;
 • програми.

Наша компанія допомоги студентам готова суттєво полегшити для вас написання курсової роботи, довіривши її виконання досвідченим фахівцям. Гарантуємо високу якість та доступні ціни.

Дізнайся вартість роботи
4,9 5
(1 оцінка)
Оцініть сторінку
Залишити коментар