Як написати есе, що зацікавить викладача

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!
Дізнатися вартість
blog-layer
Зміст статті
  1. Як написати есе, що зацікавить викладача
  2. Критерії успішного написання роботи
  3. Вимоги до есе

Як написати есе, що зацікавить викладача

Крім рефератів, контрольних, курсових, магістерських робіт студенти отримують завдання створити нарис. Саме так перекладається з французької мови слово «есе». На перший погляд, зазначений вид роботи здається простим. На відміну від об’ємного курсового дослідження, обсяг нарису становить кілька сторінок. Однак у написанні есе студент стикається з труднощами. Головною ознакою нарису є творчість, вияв індивідуальних думок, політ фантазії. Свобода висловлювання ставить студентів у глухий кут. Більшість молодих людей, виконуючи реферати чи готуючи курсову, висловлюється чужими думками. Звичка мислити шаблонно ускладнює написання есе. У нарисі потрібно відповісти на одне питання, і зробити це максимально лаконічно й точно.

Критерії успішного написання роботи

Щоб створити цікаве есе і звернути увагу викладача, варто пам’ятати про:

  • Тему. Предмет розгляду має цікавити у першу чергу студента. Молодій людині важливо володіти інформацією, мати мотивацію поглиблено вивчити тему. Відсутність знань унеможливить написання якісного нарису. Узгодження теми есе відбувається з викладачем, і на цьому етапі студенту потрібно повідомити про уподобання та зацікавлення.
  • Свободу висловлення. Не варто користуватися шаблонними фразами, наслідувати інших авторів, навіть якщо їх висловлення здаються правильними, красиво оформленими і дохідливими. Студенту важливо виражати не запозичені, а власні думки. Спочатку це здаватиметься важким. Що більше і частіше молода людина писатиме нариси, то краще це виходитиме.
  • Форму. Есе можна створювати як етюд, розповідь, прогноз, дослідження, роздум. Перш ніж розпочати роботу, варто дізнатися, який із видів нарису якнайповніше дозволить виразити думки за темою.

Студенти філологічних факультетів отримують завдання створити есе за прочитаною книгою. Щоб висловлення було повним, відображало володіння предметом розмови, варто уважно прочитати текст. У міру ознайомлення зі змістом не буде зайвим робити помітки, фіксувати думки і враження, до яких можна буде повернутися після прочитання.

Вимоги до есе

Нарис відноситься до вільного жанру. Це означає, що його обсяг не обмежується. Однак викладачі можуть ставити верхню планку. В середньому есе пишеться на 4-7 сторінках. Структура нарису охоплює вступ, основну частину й висновки. Рекомендується приділити увагу заголовку: це одна з ключових частин тексту, яка містить основну думку, інтригує й заохочує до подальшого прочитання. У вступі має бути зацікавлення. Висновки повинні містити сконденсоване узагальнення за темою порушеної у нарисі проблеми.

Важливо:

Незважаючи на вільний виклад думок, передбачений жанром висловлювання, студенту варто дотримуватися структури. Перед написанням варто скласти план. Він охоплює інформацію з довідкових видань, енциклопедій, наукових статей і монографій з теми. У написанні нарису можуть стати в нагоді висловлювання, афоризми й цитати. Варто скласти чернетку, зазначивши критичні відгуки з теми, основні тези й смислові блоки, ідеї.

У створенні нарису необхідно враховувати наукові погляди викладача. В такому разі можна розраховувати на високу оцінку. Якщо висловлені студентом погляди розходяться з думками наукового керівника, навряд чи останній схвалить роботу. Важливо підкріплювати висловлені аргументи прикладами з життя. Написання есе — нелегке завдання для учня чи студента. Відсутність досвіду, невизначеність позиції, терміни, яких варто неухильно дотримуватися, — перешкоди в отриманні високої оцінки. Щоб подолати труднощі, варто звернутися по допомогу студентам.

Дізнайся вартість роботи
5 5
(1 оцінка)
Оцініть сторінку
Залишити коментар