Умови використання Student help для консультантів

ЦІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ STUDENT HELP ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ («УМОВИ») РЕГУЛЮЮТЬ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ВАМИ (“ВИ”, “КОНСУЛЬТАНТ"), ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ПОГРЕБНЯКОМ МИКОЛОЮ МИХАЙЛОВИЧЕМ (“ВИКОНАВЕЦЬ-1”), ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ САМОЙЛОВИМ ВОЛОДИМИРОМ БОРИСОВИЧЕМ (“ВИКОНАВЕЦЬ-2”) (ВКЛЮЧАЮЧИ АГЕНТІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ) ("STUDENT HELP", “СЕРВІС" АБО "МИ”) ТА КЛІЄНТАМИ ЩОДО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP (“ПОСЛУГИ”), ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ТА НАДАЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ ВІДПОВІДНО ДО ПУНКТУ 3.1. ЦИХ УМОВ.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ. КОРИСТУЮЧИСЬ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ДОТРИМУВАТИСЯ (1) ЦИХ УМОВ ТА (2) ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЦИХ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP. ЗАГОЛОВКИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ЦИХ УМОВАХ, ПРИЗНАЧЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ ПОСИЛАНЬ НА ПОЛОЖЕННЯ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ ТАКИХ ПОЛОЖЕННЯ ЦИХ УМОВ ЗАГАЛОМ.

1. ВИЗНАЧЕННЯ.

Акаунт Консультанта – збережена сукупність даних про Консультанта, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також веб-інтерфейс, що надається Консультанту для використання Сайту і надання доступу до його особистих даних та налаштувань.

Акцепт – повна й безумовна згода з усіма положеннями цих Умов, без застережень та винятків шляхом проставлення відповідної відмітки при здійсненні реєстрації Акаунту Консультанта на Сайті. Акцептом вважається також факт користування Послугами, включаючи, але не обмежуючись, прийняття пропозиції щодо виконання Запиту від Клієнта або вчинення будь-яких інших дій з використанням функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цих Умов та додатків до них (за наявності).

Бюджет Запиту – загальний розмір вартості Запиту, який включає (1) вартість надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом Клієнту, яка становить 75% від Бюджету Запиту, та (2) вартість надання інформаційних послуг Виконавцем 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, яка становить 25% від Бюджету Запиту, який встановлює Консультант під час прийняття публічної пропозиції Клієнта щодо укладання договору про надання інформаційно-консультаційних послуг, з яким погодився Клієнт.

Запит – сформована Клієнтом та опублікована на Сайті публічна пропозиція укласти договір на виконання інформаційно-консультаційних послуг щодо написання текстових матеріалів, яку може прийняти Консультант.

Консультант, Ви – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла ці Умови, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Консультанта на Сайті і має право робити пропозиції щодо надання інформаційно-консультаційних послуг на Сайті.

Клієнт – будь-яка дієздатна повнолітня фізична особа, що прийняла Умови використання Student Help для Клієнтів, у відповідному порядку здійснила реєстрацію Акаунту Консультанта на Сайті і має право публікувати Запити на Сайті.

Сайт – офіційний веб-сайт Student Help в мережі Інтернет, доступ до якого здійснюється з використанням доменного імені (адреси): https://studenthelp.com.ua/.

Топ-Консультант — Консультант, який у порядку, що визначений домовленостями між таким Консультантом та Сервісом , здійснив додаткову верифікацію свого акаунту на Сайті.

Чат – розміщена на Сайті система обміну миттєвими повідомленнями для комунікації між Консультантами, Клієнтами та Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Акцепт Умов.

Здійснивши реєстрацію на Сайті, Консультант підтверджує, що повністю ознайомлений з Умовами та здійснює їх Акцепт. Якщо Консультант не згоден з положеннями цих Умов повністю або частково, Консультант не повинен продовжувати користуватись Послугами Сервісу.

2.2. Зміни до цих Умов.

можуть бути зміненими Сервісом в односторонньому порядку. Нова редакція Умов вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті за адресою: https://studenthelp.com.ua/consultant-agreement. Після внесення змін до цих Умов, Консультанту надається право погодитись на відповідні зміни або припинити користування Послугами.

ЯКЩО КОНСУЛЬТАНТ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ЗІ ЗМІНАМИ, ЩО БУЛИ ВНЕСЕНІ ДО УМОВ, КОНСУЛЬТАНТ НЕ ПОВИНЕН ВІДВІДУВАТИ САЙТ ТА КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ, КОНСУЛЬТАНТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ВИДАЛИТИ СВІЙ АКАУНТ КОНСУЛЬТАНТА ТА ПРИПИНИТИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ПОСЛУГ.

3. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГАМИ STUDENT HELP.

3.1. Послуги Student Help.

Ви маєте право безкоштовно зареєструвати Акаунт Консультанта та прийняти ці Умови, щоб мати можливість користуватися Послугами в порядку, визначеному цими Умовами. Після завершення процесу реєстрації, Ви набуваєте статусу Консультанта та отримуєте доступ та можливість користуватися наступними Послугами:

 • можливість робити пропозиції щодо виконання Запитів Клієнтів та встановлювати Бюджет Запиту;
 • використання Чату з метою комунікації з Клієнтами;
 • можливість поскаржитись на недобросовісного Клієнта;
 • звернення з питаннями до служби підтримки Сайту;
 • встановлення передбачених Сервісом фільтрів пошуку Запитів та отримання повідомлень від Сервісу у разі публікації Запиту, який відповідає обраним фільтрам пошуку Запитів;
 • налаштування та редагування інформації в Акаунті Консультанта;
 • доступ до історії виконаних Запитів та грошових транзакцій;

STUDENT HELP ДІЄ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ ВИЗНАЧЕНО ЦИМ РОЗДІЛОМ. СЕРВІС НЕ БЕРЕ УЧАСТІ В НАДАННІ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТАМИ. ТАКІ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ КЛІЄНТУ НА ПІДСТАВІ ОКРЕМОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАЄТЬСЯ МІЖ КЛІЄНТОМ ТА КОНСУЛЬТАНТОМ. СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ СТОРОНОЮ ТАКИХ ДОГОВОРІВ, А ТОМУ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ КЛІЄНТАМИ ТА КОНСУЛЬТАНТАМИ. БУДЬ-ЯКА ОПЛАТА ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО МІЖ КОНСУЛЬТАНТОМ ТА КЛІЄНТОМ. У ПРОЦЕСІ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ТАКИХ ДОГОВОРІВ СЕРВІС НЕ ВИСТУПАЄ АГЕНТОМ ТА НЕ МАЄ ПОВНОВАЖЕНЬ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ КЛІЄНТА АБО КОНСУЛЬТАНТА, КРІМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМИ УМОВАМИ.

ВИКОНАВЕЦЬ-1 ТА ВИКОНАВЕЦЬ-2 НАДАЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТАНТУ ПОЧЕРГОВО. ПЕРЕД НАДАННЯМ ПОСЛУГ, СЕРВІС САМОСТІЙНО ОБИРАЄ ОДНОГО ІЗ ЗАЗНАЧЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ ВИСТУПАТИМЕ НАДАВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗА ЦИМИ УМОВАМИ.

3.2. Запит.

Консультант має право робити пропозиції щодо виконання будь-яких Запитів зі статусом «Новий», що розміщені на Сайті, шляхом встановлення Бюджет Запиту, у разі погодження якого Консультант готовий надати Клієнту інформаційно-консультаційні послуги у рамках виконання Запиту.

Встановлюючи Бюджет Запиту для будь-якого із Запитів зі статусом «Новий», що розміщений на Сайті, Консультант розуміє, що Бюджет Запиту включає вартість надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом Клієнту, що становить 75% від Бюджету Запиту, та вартість надання інформаційних послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 Консультанту, що становить 25% від Бюджету Запиту.

Якщо Клієнт не обрав жодного Консультанта, а строк виконання Запиту сплив, Запит отримує статус «Час вийшов», після чого Консультанти не можуть робити пропозиції щодо виконання такого Запиту.

У випадку, якщо Клієнт обирає Консультанта для виконання Запиту, тим самим погоджуючи встановлений Бюджет Запиту, Консультант повинен протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з такого моменту підтвердити свою пропозицію щодо виконання даного Запиту. Якщо Консультант не підтвердить свою пропозицію щодо виконання даного Запиту протягом вищезазначеного строку, пропозиція Консультанта відхиляється і він/вона втрачає можливість виконати даний Запит.

Якщо Консультант підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту, Консультант та Клієнт повинні самостійно визначити строк, порядок оплати та інші умови надання інформаційно-консультаційних послуг Консультантом.

Клієнт має право не підтвердити виконання Запиту або скасувати таке підтвердження у випадку, якщо Консультант під час надання інформаційно-консультаційних послуг в рамках виконання Запиту ввів Клієнта в оману, а саме – не надав послуги або надав послуги не у відповідності із інформацією, яку надав Клієнт під час публікації Запиту, та/або умов надання інформаційно-консультаційних послуг, що були погоджені між Клієнтом та таким Консультантом. У такому разі, Клієнт має право або вимагати від Консультанта внести зміни в результати інформаційно-консультаційних послуг, або вимагати повернення Бюджету Запиту.

З моменту того, як за результатом надання Консультантом інформаційно-консультаційних послуг Клієнту Запит отримує статус «Успішно виконаний», такий Запит вважається належно виконаним. З такого моменту, Клієнт не має права оскаржувати або вимагати виправлення результатів послуг, які були надані Консультантом надані у рамках виконання такого Запиту, або вимагати повернення Бюджету Запиту.

3.3. Чат

Після реєстрації Акаунту Консультанта, Консультант отримує доступ до Чату, який дозволяє Клієнту, Консультанту та Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2 спілкуватись між собою. Чат може бути використаний після того, як Консультант зробить пропозицію щодо виконання Запиту. Чат також може використовуватись для комунікації з Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2.

СЕРВІС НЕ ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРАЦІЮ ТА РЕДАКТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КОНТЕНТОМ ЧАТУ, А ТОМУ НЕ МОЖЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ПОВІДОМЛЕНЬ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ КЛІЄНТАМИ ТА КОНСУЛЬТАНТАМИ У ЧАТІ.

3.4. Партнерська програма.

Сервіс має право запроваджувати різні партнерські програми для заохочення користування цим Сайтом, умови користування яких опубліковуються Сервісом на Сайті в окремому порядку.

3.5. Блокування користування Послугами.

У випадку порушення цих Умов, Сервіс має право обмежити користування Послугами шляхом блокування Акаунту Консультанта.

Сервіс має право заблокувати Акаунт Консультанта при виявлені наступних фактів:

 • користуючись Послугами, Консультант схиляв Клієнта до укладення договору або уклав договір з Клієнтом за межами Сайту та всупереч порядку, встановленому цими Умовами (наприклад, за допомогою передачі особистих контактних даних, передача яких не передбачена цими Умовами та функціоналом Сайту);
 • консультант, порушуючи права третіх осіб, розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, плагіат, роботи чи іншу інформацію, яка є об’єктом права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • консультант раніше мав або наразі має інший або інші Акаунти Консультантів, що були заблоковані Сервісом;
 • консультант використовує Акаунт Консультанта в шахрайських цілях або вводить в оману Клієнтів під час надання інформаційно-консультаційних послуг останнім;
 • консультант розміщував на Сайті інформацію, що завдає шкоду репутації Сервісу та/або Сайту та містить заклики до екстремізму або насильства, нецензурну лексику та іншу інформацію, що порушує суспільні норми моралі або чинне законодавство України;
 • консультант при наданні інформаційно-консультаційних послуг використовує матеріали, що порушують чинне законодавство України про авторське право або іншим чином порушує авторські та інші права на об’єкти інтелектуальної власності третіх осіб;
 • ненадання Консультантом згоди на зміни, які були внесені Сервісом до цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних, а також інших умов користування та політик, що розміщені на Сайті;
 • виявлення Інших порушень положень цих Умов або чинного законодавства України у діях Консультанта.

У випадку блокування Акаунту Консультанта, Сервіс зобов'язаний повідомити про це Консультанта в розумні строки з моменту встановлення такого блокування шляхом відправлення листа на електронну адресу Консультанта.

Консультант може надати Сервісу докази, які підтверджують відсутність вини Консультанта щодо порушення цих Умов, на підставі яких Сервіс залишає за собою право розблокувати Акаунт Консультанта.

Після блокування Акаунту Консультанта, Сервіс повідомляє Консультанта про причини такого блокування та може, на власний розсуд:

 • надати Консультанту від 14 (чотирнадцяти) до 30 (тридцяти) днів для виправлення порушень цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних, а також інших умов користування та політик, що розміщені на Сайті, яке стало підставою блокування Акаунту Консультанта. Якщо Консультант протягом вказаного вище періоду, який починається з моменту блокування його Акаунту Консультанта, не виправить допущене ним порушення, яке стало підставою блокування Акаунту Консультанта, Сервіс має право видалити Акаунт такого Консультанта з Сайту; або
 • негайно видалити Акаунт такого Консультанта з Сайту.

У разі якщо, користуючись Послугами, Консультант порушує умови надання Послуг Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 шляхом схиляння Клієнта до укладення договору або укладення договору з Клієнтом за межами Сайту та всупереч порядку, встановленому цими Умовами, такий Консультант погоджується сплатити Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2 штраф у розмірі 45% від Бюджету Запиту, але не менше 300 гривень. Консультант, який має заборгованість перед Виконавцем - 1 або Виконавцем - 2 у зв’язку із невиконанням такого обов’язку, не має право користуватись Послугами до моменту сплати суми такого боргу. Сервіс самостійно визначає Виконавця - 1 або Виконавця - 2 як отримувача штрафної суми, яка сплачується Консультантом відповідно до цього положення.

СЕРВІС ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ЗАБЛОКУВАТИ АКАУНТ КОНСУЛЬТАНТА БЕЗ ПОЯСНЕННЯ ПРИЧИН ТАКОГО БЛОКУВАННЯ.

4. АКАУНТ КОНСУЛЬТАНТА.

4.1. Реєстрація Акаунту Консультанта.

Для реєстрації Акаунту Консультанта Ви повинні досягти вісімнадцятирічного віку. Здійснюючи реєстрацію Акаунту Консультанта, Ви визнаєте і гарантуєте, що маєте всі належні права, повноваження та можливості для дотримання всіх положень цих Умов. Реєстрація Акаунту Консультанта є безкоштовною та добровільною. Ви можете зареєструвати Акаунт Консультанта шляхом заповнення форми реєстрації на Сайті. Для створення Акаунту Консультанта Ви повинні надати достовірну та актуальну інформацію, яка включає в себе логін, електронну пошту та пароль.

Після заповнення форми реєстрації, Ви проставляєте відповідну відмітку, чим надаєте свою згоду на створення Акаунту Консультанта та приймаєте ці Умови. Після цього, Акаунт Консультанта вважається зареєстрованим, а Ви отримуєте статус Консультанта. Відмова від прийняття цих Умов унеможливлює створення Акаунту Консультанта і, як наслідок, користування Послугами.

Сервіс залишає за собою право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Консультанта введення додаткової інформації в будь-який час після реєстрації Акаунту. Консультант зобов'язується підтримувати надану Сервісу інформацію в актуальному стані.

Консультантам заборонено створювати два або більше Акаунтів Консультанта. У разі виявлення факту створення двох чи більше Акаунтів одним Консультантом, Сервіс на власний розсуд може заблокувати або видалити всі або деякі з Акаунтів Консультанта.

Консультант зобов'язаний негайно повідомити Сервісу про будь-які випадки несанкціонованого доступу (підозри несанкціонованого доступу) до Акаунту Консультанта. Консультант самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Консультанта. Всі дії, вчинені на Сайті із використанням Акаунту Консультанта, вважаються зробленими самим Консультантом, за винятком випадків, коли Консультант повідомив Сервісу про несанкціонований доступ (підозру несанкціонованого доступу) до свого Акаунту Консультанта.

Процедура реєстрації Акаунту Консультанта на Сайті також передбачає проходження обов’язкового тесту на знання ключових аспектів роботи Сайту та взаємодії з Клієнтами, підтвердження номеру мобільного телефону та надання скан-копій паспортних даних та документа, що підтверджує рівень освіти Консультанта.

Після завершення процедури реєстрації Акаунту Консультанта на Сайті згідно з положеннями цих Умов, Консультант має право отримати статус Топ-Консультанта, пройшовши додаткову верифікацію, яка включає в себе підтвердження того, що Консультант має статус фізичної особи-підприємця та підписав агентський договір з Сервісом. Сервіс на свій розсуд визначає Виконавця - 2 або Виконавця - 1 як сторону у відповідних договорах між Сервісом та Топ-Консультантом. Топ-Консультанти мають особливий статус та отримують спеціальну позначку, яка підтверджує факт того, що Консультант пройшов процедуру додаткової верифікації. Умови та порядок проходження Консультантом додаткової верифікації вказується Сервісом на Сайті.

Подальший доступ до Акаунта Консультанта здійснюється шляхом авторизації з використанням електронної пошти та паролю. У разі втрати пароля, Консультантам надається можливість відновити пароль: для цього, Клієнт повинен зв’язатися із представниками Сервісу за допомогою засобів комунікації, що доступні на Сайті, повідомити про наявну проблему, ініціювати відправлення відповідної форми для відновлення пароля на свою електронну пошту та встановити новий пароль за допомогою заповнення такої форми.

4.2. Контент Акаунту Консультанта.

Після реєстрації Акаунту Консультанта на Сайті, у Консультанта з’являється можливість редагувати особисту інформацію у своєму акаунті. Консультант має право вказати в Аканті Консультанта таку особисту інформація, як номер телефону, посилання на сторінки у соціальних мережах, нікнейми у месенджерах, рівень освіти та наявні дипломи, свій вік та стать та інше.

КОНСУЛЬТАНТ РОЗУМІЄ, ЩО ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МІСТИТЬСЯ В АКАУНТІ КОНСУЛЬТАНТА, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, РЕЙТИНГ, ІСТОРІЯ ВИКОНАНИХ ЗАПИТІВ ТА КОМЕНТАРІВ ТА ОЦІНОК ВІД КЛІЄНТІВ, Є ПУБЛІЧНОЮ. У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЦИМ, БУДЬ-ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКА ПОШУКОВА СИСТЕМА МАЮТЬ ДО НЕЇ НЕОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП. КОНСУЛЬТАНТ САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕГЛЯД, КОПІЮВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ІНШИХ ДІЙ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО РОЗМІЩЕНІ В АКАУНТІ КОНСУЛЬТАНТА.

ДЕЯКИЙ КОНТЕНТ, ЯКИЙ КОНСУЛЬТАНТ РОЗМІЩУЄ НА САЙТІ, МОЖЕ БУТИ ОБ’ЄКТОМ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЩО НАЛЕЖИТЬ КОНСУЛЬТАНТУ. КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ ТА ЗАРЕЄСТРУВАВШИ АКАУНТ КОНСУЛЬТАНТА, КОНСУЛЬТАНТ ПІДТВЕРДЖУЄ ТА ГАРАНТУЄ, ЩО МАЄ ПРАВО НАДАВАТИ, ТА ВОДНОЧАС НАДАЄ СЕРВІСУ БЕЗВІДКЛИЧНУ, БЕЗСТРОКОВУ, НЕВИКЛЮЧНУ, ПОВНІСТЮ ОПЛАЧЕНУ ТА ТАКУ, ЩО ДІЄ У ВСЬОМУ СВІТІ, ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ, КОПІЮВАННЯ, ВИКОНАННЯ, ВІДОБРАЖЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ТАКОГО КОНТЕНТУ, А ТАКОЖ НАДАННЯ СУБЛІЦЕНЗІЙ НА ТАКИЙ КОНТЕНТ.

4.3. Видалення Акаунту Консультанта.

Консультант має право в будь-який момент в односторонньому порядку припинити користуватись Послугами та видалити свій Акаунт Консультанта лише за умови відсутності заборгованості перед Сервісом щодо виплати вартості надання Послуг або штрафів, направивши лист з проханням видалити Акаунт Консультанта на електронну пошту Сервісу: [email protected]. При цьому, перед видаленням Аккаунту Консультанта, Консультант зобов’язаний виконати усі інші зобов’язання, що виникли між ним та Сервісом, в тому числі - за додатковими договорами.

4.4. Обробка персональних даних.

У процесі користування Сайтом Консультант може надавати Сервісу свої персональні дані. Збір та використання персональних даних Консультанта у зв’язку з наданням Послуг та користуванням Сайтом регулюється Політикою конфіденційності та захисту персональних даних.

4.5. Система коментарів та оцінок.

Клієнти можуть залишати коментарі та оцінки стосовно виконаних Запитів Консультантом. Консультант розуміє, що коментарі та оцінки є видимими для всіх Клієнтів. Сервіс може видалити коментарі Клієнтів, які містять:

 • вульгаризми, нецензурний та порнографічний контент, або контент, що розпалює ненависть, расизм, ксенофобію та міжнаціональні конфлікти;
 • контент, що порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, особисті права, включаючи репутацію інших Клієнтів та Консультантів чи третіх осіб;
 • контент, який є результатом домовленості з іншими Клієнтами чи Консультантами або третіми особами стосовно надання завищеної та неправдивої оцінки чи коментаря;
 • контент, який є помилковим, наклепницьким чи проявом недобросовісної конкуренції;
 • будь-який інший контент, який на думку Сервісу порушує положення цих Умов, Політики конфіденційності та захисту персональних даних або вимог законодавства України.

СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗМІСТ КОМЕНТАРІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ЗАЛИШАТИ КЛІЄНТИ ТА/АБО КОНСУЛЬТАНТИ. КОНСУЛЬТАНТ НЕ МАЄ ПРАВА САМОСТІЙНО ВИДАЛЯТИ КОМЕНТАРІ ТА ОЦІНКИ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИ КЛІЄНТИ.

4.6. Рейтинг Консультанта.

З метою покращення досвіду користування Сайтом Клієнтами, Акаунт Консультанта має рейтинговий показник («Рейтинг»), який є публічним та відкритим для Клієнтів. Рейтинг формується на підставі наступних критеріїв:

 • кількість виконаних Запитів різних категорій;
 • своєчасність та швидкість виконання Запитів;
 • коментарі та оцінки Клієнтів;
 • загальна кількість коштів, отриманих за виконані Запити;
 • інші критерії.

Для Консультантів існують обмеження щодо максимальної кількості одночасних заявок на виконання Запитів. Максимальна кількість одночасних заявок на виконання Запитів залежить від Рейтингу Консультанта. Максимальна кількість одночасних заявок на виконання Запитів визначається на розсуд Сервісу. Інформація щодо максимальної кількості одночасних заявок на виконання Запитів міститься на Сайті, а Консультант може дізнатися таку інформацію, перевіривши свій Акаунт Консультанта або зв’язавшись із службою підтримки Сайту. Рейтинг Консультанта може бути знижений у разі, якщо Консультант не підтвердив пропозицію щодо виконання Запиту. Конкретні умови обчислення рейтингу та умови його залежності і кількості пропозицій щодо виконання запитів опубліковані на Сайті в розділі «Відповіді на популярні питання».

4.7. Сповіщення.

На основі інформації, вказаної в Акаунті Консультанта, Консультант може отримувати маркетингові сповіщення, включаючи, але не обмежуючись, інформацію про Запити Клієнтів, а також системні сповіщення від Сервісу, пов’язані з користуванням Послугами.

5. ФІНАНСОВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. Винагорода.

Виконавець - 1 або Виконавець - 2 має право отримати винагороду за надання Послуг Консультанту, яка складає 25% (двадцять п’ять відсотків) від Бюджету Запиту. Така винагорода сплачується Клієнтом перед тим, як Запиту, для виконання якого був обраний Консультант, надається статус «В роботі». Винагорода сплачується Виконавцю - 1 або Виконавцю - 2 в залежності від того, хто є надавачем Послуг. Якщо надавачем Послуг виступає Виконавець - 1, він приймає винагороду від Клієнта. Якщо надавачем Послуг виступає Виконавець - 2 , він приймає винагороду від Клієнта.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

Консультант має право:

 • користуватись Послугами відповідно до цих Умов;
 • надавати Сервісу свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення надання Послуг;
 • звертатися до адміністрації Сайту в разі необхідності;
 • звертатися до підтримки Сайту з питаннями щодо роботи Сайту, умов надання Послуг та щодо інших питань.

Консультант зобов’язується:

Сервіс має право:

 • вимагати і отримувати від Консультанта інформацію у формі скан-копій посвідчувальних документів та документів, пов'язаних з його професійною діяльністю, включаючи, але не обмежуючись, документи, що підтверджують рівень освіти Консультанта, а також здійснювати перевірку таких документів в будь-який час без попередження самого Консультанта;
 • на свій власний розсуд, відповідно до цих Умов, встановлювати обмеження щодо використання Сайту Консультантом;
 • змінювати положення цих Умов;
 • надсилати Консультанту маркетингові та системні повідомлень відповідно до умов Політики конфіденційності та захисту персональних даних;
 • ознайомлюватися з коментарями Клієнтів;
 • використовувати фрагменти виконаних Запитів з рекламною метою;
 • тимчасово зупинити доступ до Сайту у випадку виникнення технічних труднощів;
 • у випадках, передбачених цими Умовами, отримувати від Консультанта оплату відповідно до положень цих Умов;
 • здійснювати інші права, що передбачені положеннями цим Умов та/або чинним законодавством України.

Сервіс зобов’язується:

 • надавати Послуги відповідно до положень цих Умов, самостійно визначаючи Виконавця або Виконавця - 2 як надавача Послуг;
 • надати Вам можливість безкоштовно пройти процедуру реєстрації Акаунту Консультанта та отримати статус Консультанта;
 • надати можливість Консультантам пройти додаткову верифікацію з метою отримання статусу Топ-Консультанта;
 • повідомляти Консультанта про блокування його Акаунта Консультанта.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ.

Доступ до Послуг надається за принципом “як є”. Сервіс не несе жодної відповідальності, в тому числі - за відповідність Сайту цілям Консультанта.

Сервіс не гарантує, що:

 • Сайт відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Консультанта;
 • Послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;
 • Якість будь-якої Послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сайту, відповідатиме очікуванням Консультанта;
 • Сайт не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших дефектів;
 • Всі Консультанти та Клієнти досягли мінімально допустимого віку.

СЕРВІС НЕ ГАРАНТУЄ ЯКІСТЬ, ПРИДАТНІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ ЧИ ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА ТА ВЛАСНИХ ПОСЛУГ. СЕРВІС НЕ ГАРАНТУЄ ОПЛАТУ КЛІЄНТОМ ПОСЛУГ КОНСУЛЬТАНТА. КОНСУЛЬТАНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З РИЗИКОМ, ЯКИЙ ВИНИКАЄ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ ЙОГО ПОСЛУГ У МАКСИМАЛЬНІЙ МІРІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

Сервіс не несе відповідальності перед Консультантом або будь-якими третіми особами:

 • за дії та висловлювання Консультантів чи Клієнтів на Сайті;
 • за інформацію, що розміщується Консультантами та Клієнтами на Сайті, проте вживає всіх можливих заходів для того, щоб перешкоджати незаконному поширенню об’єктів права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержаної Консультантом під час надання Послуг Сервісом;
 • за невиконання Клієнтом будь-яких своїх зобов’язань;
 • за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних або функціонуванні Сайту, перебої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Консультанта до Сайту. Сервіс вживає всіх можливих заходів для усунення будь-яких помилок в роботі Сайту в найкоротший строк, але не гарантує відсутності таких помилок, в тому числі помилок, пов’язаних зі зберіганням даних;
 • за будь-які витрати або збитки, що прямо або побічно виникли у Консультанта в результаті надання Консультантом послуг Клієнту. Сервіс ні за яких обставин не несе відповідальності перед Консультантом або третіми особами за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду;
 • за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням Консультантом Сайту, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Консультантів зі сторони третіх осіб;
 • за будь-який контент чи інше користування Послугами особами, які не досягли вісімнадцятирічного віку для можливості отримання статусу Консультанта.

Сервіс не може контролювати та не контролює дотримання Консультантами положень цих Умов і не несе відповідальності за шкоду, завдану Клієнтам, іншим Консультантам або третім особам в разі порушення Консультантом положень цих Умов чи вимог законодавства України.

Будь-яку інформацію та матеріали, які Консультант отримує з використанням Сайту, Консультант використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів. Інші Консультанти та Клієнти можуть отримати особисту інформацію про Консультанта у зв’язку з користуванням Послугами. Сервіс не несе відповідальності за використання будь-якої особистої інформації, яка розкривається на Сайті Консультантом.

Клієнтів (включаючи несанкціонованих користувачів), які виникли при користуванні Сайтом чи будь-яким іншим способом.

Запит, виконаний Консультантом, є матеріалом, що містить суб'єктивну оцінку з боку Консультанта, і може виступати тільки в якості джерела інформації в інтересах виконання Запиту Клієнта.

Обмеження відповідальності, що передбачені цим Розділом, та відмова від гарантій, яка передбачена Розділом 7 цих Умов, не передбачають обмеження відповідальності або зміни прав Консультанта, які не можуть бути обмежені у відповідності до законодавства України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. Спір з Сервісом.

Якщо у Консультанта є якісь запитання до Сервісу щодо цих Умов або певні протиріччя, претензії, спори (“Спори”), які суттєво впливають на отримання Послуг, Консультант зобов'язаний спочатку повідомити Сервіс про суть такого Спору. Консультант та Сервіс зобов’язані докласти всіх розумних зусиль для вирішення таких Спорів шляхом переговорів.

9.2. Судовий процес.

Всі спори, що виникають у зв’язку з цими Умовами та які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, повинні розглядатись відповідними судами України. При вирішенні Спорів застосовується право України.

9.3. Спір між Консультантами та Клієнтами.

У разі виникнення будь-якого Спору між Консультантом та Клієнтом, включаючи, але не обмежуючись, спір щодо виконання Консультантом Запиту або оплати Бюджету Запиту, такий Спір вирішується самостійно між сторонами Спору без залучення Сервісу, і не передбачає виплату коштів Консультанту або Клієнту, якщо інше не передбачено цими Умовами. Якщо Консультант та Клієнт не можуть вирішити Спір самостійно, даний Спір може бути вирішений Сервісом за умови звернення Консультанта та Клієнта до Сервісу з відповідним проханням. При зверненні до Сервісу для вирішення Спору між ними, як Консультант, так і Клієнт погоджуються, що рішення Сервісу щодо такого Спору є остаточним.

9.4. Обмеження.

Якщо з вини Консультанта до Виконавця - 1 та/або Виконавця - 2 будуть пред’явлені будь-які претензії третіми особами, що пов’язані з наданням ними Послуг або наданням послуг Консультантом, Консультант зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Сервіс від можливих спорів, збитків і відшкодувань.

10. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. Текст Умов.

Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі положень цих Умов та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною цих Умов. Текст цих Умов є відкритим і загальнодоступним. Ці Умови укладаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Консультантів, що користуються Послугами.

Якщо будь-які з положень цих Умов будуть визнані будь-яким судом або компетентним органом недійсними повністю або частково, ці Умови продовжать бути чинними у частині положень, які не визнані недійсними.

10.2. Інтелектуальна власність.

Усі інформація, дизайн, графіка, переклад, цифрове перетворення та інші матеріали, пов'язані з Послугами, окремо, або у будь-якій їх комбінації, або у їх сукупності захищені відповідно до чинного законодавства про авторське право, товарні знаки та власність (включаючи, але не обмежуючись правами інтелектуальної власності) та належать Виконавцю-1 або його афілійованим особам. Копіювання, перерозподіл, повторне поширення чи публікація Вами будь-якої частини Сайту, якщо це прямо не передбачено цими Умовами, суворо заборонено. Використання Послуг не надає прав інтелектуальної власності на контент, документи чи інші матеріали, до яких можна мати доступ. Розміщення інформації або матеріалів на Сайті не означає відмови від будь-яких прав на таку інформацію чи матеріали.

СЕРВІС ВОЛОДІЄ ПРАВАМИ НА ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ОПУБЛІКОВАНА НА САЙТІ. СЕРВІС МАЄ ПРАВО ПОШИРЮВАТИ, РЕКЛАМУВАТИ, ПРОСУВАТИ, ДЕМОНСТРУВАТИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРАВА НА ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ У ВСЬОМУ СВІТІ, НА РІЗНИХ МОВАХ, У БУДЬ-ЯКИХ МЕДІА-ФОРМАТАХ ТА БУДЬ-ЯКИМИ ЗАСОБАМИ, ЯК ВІДОМИМИ НА ДАНИЙ МОМЕНТ, ТАК І ТАКИМИ, ЩО БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ У МАЙБУТНЬОМУ, БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ.

10.3. Веб-сайти третіх сторін.

Сайт може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Сервісом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо) чинного законодавства України. Сервіс не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, до яких Клієнт отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Консультантом.

10.4. Податки.

Консультант самостійно несе відповідальність за будь-які податки, обов’язок сплати яких виникає під час надання Послуг, та можливі штрафи через невиконанням Консультантом його податкових зобов’язань, включаючи подання Консультантом неправильної податкової інформації або несплату Консультантом відповідних податків.