Судова габітологія
Статья Криминалистика
Судова габітологія
Язык: Украинский
Количество страниц: (5)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
70%
Робота виконана у 2017 році.
Не викликає сумнівів той факт, що кожна людина є індивідуальністю, яка наділеною певною сукупністю ознак, що вирізняє її з-поміж інших членів суспільства. При цьому, іще в минулому подібні індивідуальні ознаки конкретної особи сприяли здійсненню правоохоронними органами своєї діяльності щодо розшуку злочинців. Саме завдяки покращення ефективності у розкритті злочинних діянь, судова габітологія стала невід’ємною складовою кримінально-процесуальної діяльності. Адже завдяки напрацюванням даної галузі певною мірою полегшується робота правоохоронних органів у процесі здійснення досудового розслідування передусім щодо ідентифікації та пошуку конкретної особи у рамках кримінального провадження.
Особливості ознак зовнішності людини були предметом дослідження багатьох вчених, проте варто виділити таких як А.Ф. Волобуєв, Т.А. Пазинич, В.В. Пясковський, В.П. Сабадаш та ін. Проте, зважаючи на динамічність розвитку судової габітології виникає потреба у додатковому дослідженні даної проблематики.
.
1. Криміналістика: навч. посіб. / [Волобуєв А. Ф., Волобуєва О. О., Самойленко О. А. та ін.]; за ред. А. Ф. Волобуєва. – К.: КНТ, 2011. – 504 с.
2. Криміналістика: підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алєксєєв та ін. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с.
3. Криміналістика: навч. посіб. / В.П. Сабадаш, О.М. Ларкін. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 228 с.
4. Пазинич Т.А. Ознаки зовнішності людини: їх особливості та значення для вирішення окремих завдань розслідування / Т.А. Пазинич // Криміналістичний вісник. - №2 (16). – 2011. – С. 71-76.
5. Пазинич Т.А. Про новітні ознаки зовнішності людини та їх криміналістичне значення / Т.А. Пазинич, С.П. Лапта, В.В. Загорулько // Форум права. – 2008. – № 2. – С.394-398.
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы