УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Статья Экономика предприятия
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Язык: Украинский
Количество страниц: (8)
Добавлено: 26 января
Уникальность
etxt
90%
Постановка проблеми. На сучасному етапі інноваційна діяльність розглядається як основний засіб забезпечення ефективності постійного вдосконалення економіки. Як свідчить, Глобальний світовий тренд, в останні роки спостерігається процес збільшення витрат держави на фінансування інновацій. Лідерами у фінансуванні інноваційної діяльності виступають такі країни у яких кількість фінансування складає більше 10 відсотків від ВВП. Це такі країни, як Швеція, Канада, Японія, США. У цих країнах обсяги фінансування інноваційної діяльності складають від 5 до 10 відсотків від ВВП.
Анотація.
У статті запропоновано підходи щодо вивчення управління інноваціями в економічній системі, розглянуто особливості інноваційного розвитку економіки, досліджено основні стратегії управління і шляхи його використання на промислових підприємствах України. Інновації у сфері управління підприємством досліджено як систему управління життєздатності промислового підприємства.
У процесі написання статті ми розглянули загальні аспекти впровадження стратегічного менеджменту на підприємствах України.
Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія, стратегічне управління, інноваційно-інвестиційний інструментарій, державне стимулювання, промислове підприємство.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Література:
1. Гагин А. Чарльз Шваб: биржу - в народ! [Электронный ресурс] / В. Гагин. - Режим доступа: http://www.dengi-info.com.
2.Гринев П. Д. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие / В.Ф. Фахрудинов. - 2-е изд.,стереотип. - К.: МАУП, 2011. - 152 с.
3. Домина А.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? / С.И. Долгов. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2012. - 171с.
4. Иванова Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития. / Н. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. - 2010. - № 2. – 115 с.
5. Кох М. Менеджмент и финансы от А до Я. - СПб: Издательство «Питер», 2013. – 365 с.
6. Коменский Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник / Н.В. Краснокутська - К.: КНЕУ, 2015. - 504 с.
7. Мартин А.Н. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Г. П. Мартин, Х. Шуман/ Пер. с нем. - М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2011. - С. 52-53.
8. Притуляк А.Н. Проблеми впровадження стратегічного управління на українських підприємствах / О.І.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы