Проблемні аспекти видів судових рішень у цивільному процесі
Реферат Гражданский процесс
Проблемні аспекти видів судових рішень у цивільному процесі
Язык: Украинский
Количество страниц: (15)
Добавлено: 27 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.
На сьогоднішній день українське правосуддя знаходиться на шляху вироблення процедури розгляду цивільних справ, яка б відповідала європейським та світовим стандартам і забезпечувала можливість реального захисту судом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Суд, здійснюючи правосуддя в цивільних справах, із метою охорони та захисту прав та законних інтересів громадян України, іноземців або осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, інших учасників цивільних відносин вирішує спірні питання, пов’язані з визнанням: наявності в особи певних прав чи обов’язків, їх відсутності, факту порушення прав або законних інтересів особи діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, у тому числі викладених у правозастосовчому індивідуальному акті суб’єкта владних повноважень, що оскаржується. Результат вирішення цивільно-правового спору фіксується судом в особливому акті, який
Показать еще
ВСТУП 3
1. Поняття та види судових рішень 4
2. Вимоги до судових рішень 7
3. Способи усунення недоліків у судовому рішенні 9
ВИСНОВКИ 13
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14
1. Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології / І. В. Андронов // Актуальні проблеми держави і права. − 2012. − Вип.66. − С.287-293
2. Гаврік Р. О. Властивості судових постанов Верховного Суду України, ухвалених у цивільних справах, що набрали законної сили / Р. О. Гаврік // Форум права. − 2013. − №1. − С.161-166
3. Комаров В. В. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. / за заг. ред. В. В. Комарова. – Харків: Право, 2011. – 1352 с.
4. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-практический) / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: Юристъ, 2002. – 944 с.
5. Курило М. П. Судові рішення в різних галузях процесуального права: можливості уніфікації / М. П. Курило // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. − 2013. − Вип.6-1(2). − С.57-60
6. Перунова О. М. Документування судового рішення / О. М. Перунова
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы