Актуальні проблеми процесуального правонаступництва
Реферат Гражданский процесс
Актуальні проблеми процесуального правонаступництва
Язык: Украинский
Количество страниц: (13)
Добавлено: 27 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
1.Поняття та види процесуального правонаступництва 4
2. Особливості правонаступництва у цивільному процесі та основні його проблеми 6
ВИСНОВКИ 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − № 30. − Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від16.01.2003 року №435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року № 1618-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
4. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від23.02.2012 року № 4452-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 року № 1402-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
6. Про судову практику у справах про спадкування: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы