Уніфікація як метод удосконалення документування
Реферат Документоведение
Уніфікація як метод удосконалення документування
Язык: Украинский
Количество страниц: (24)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2016 році.
Актуальність теми полягає в тому, що в сучасних умовах розбудови молодої української держави досить принциповим є питання становлення в ній західноєвропейських демократичних традицій, що передбачають становлення правової, соціальної та демократичної держави.
Призначення документа в загальному розумінні зводиться до зафіксованих у письмовому вигляді відомостей, необхідних для здійснення різноманітних дій. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі і в просторі, а тому з цієї точки зору документи можуть розглядатися як один із інструментів пізнання дійсності. Сучасний діловий світ важко собі уявити без потужних потоків інформації, що циркулює різними напрямками і оформлена найчастіше документально.
Практично лише зі здобуттям незалежності творення власних систем уніфікованої документації стало одним із найважливіших завдань вітчизняного документознавства, що пояснюється прагненням владних й управлінських структур до єдиного підходу в документаційному
Показать еще
Вступ 3
1. Поняття та зміст уніфікації в документознавстві 5
2. Проведення уніфікації документів в Україні на рубежі ХХ – ХХІ ст 11
3. Впровадження електронного документообігу в контексті реалізації уніфікації документів 16
Висновки 21
Список використаних джерел 23
1. «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відпові¬дальність за їх порушення» декрет Кабінету Міністрів України від 08 квітня 1993 р. (за ред. 05.07.2011 р.) // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/30-93
2. Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять: Національний стандарт України ДСТУ 2732:2004. – К. :Держстандарт України, 2005. – 31 с.
3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 1994. – 52 с.
4. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 32 с.
5. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К. : Держстандарт України, 2000. – 9 с.
6. ДСТУ 4163–2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно–розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К. :
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы