Практика у Житомирському державному технологічному університеті
Отчет по практике Менеджмент
Практика у Житомирському державному технологічному університеті
Язык: Украинский
Количество страниц: (49)
Добавлено: 6 февраля
.Охарактеризувати ступневість вищої освіти, визначити ступінь ЖДТУ
Відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки студентів, способів реалізації освітньо-професійних програм та соціальних функцій у системі освіти України діють вищі заклади освіти таких рівнів акредитації:
– вищі заклади освіти І рівня акредитації (технікум, училище та інші зрівнені з ними за результатами акредитації вищі заклади освіти), які готують фахівців: на основі повної загальної середньої освіти - з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста; на основі базової загальної середньої освіти – з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста та з одночасним отриманням повної загальної середньої освіти;
– вищі заклади освіти ІІ рівня акредитації (коледжі та інші зрівнені з ними за результатами акредитації вищі заклади освіти), які готують фахівців на основі повної загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра;
– вищі заклади освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації
Показать еще
ВСТУП

Житомирський державний технологічний університет - єдиний цивільний навчальний заклад інженерно-технологічного профілю за вищим, IV рівнем акредитації р. в Житомирі. Підготовка фахівців проводиться за 17 ліцензованими спеціальностями, з яких 17 (100%) – акредитовано за ІІІ рівнем, 13 (76,5%) - акредитовані за IV рівнем. Житомирський державний технологічний університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів, економістів, менеджерів) і магістрів з усіх регіонів України та країн СНД.
Житомирський державний технологічний університет створив 5 навчально-науково-виробничих комплексів та 7 навчальних комплексів з коледжами, технікумами, підприємствами та організаціями Житомирської та інших областей України по підготовці висококваліфікованих фахівців за інтегрованими навчальними планами.
ЗМІСТ
ВСТУП 3
1.Охарактеризувати ступневість вищої освіти, визначити ступінь ЖДТУ 4
2.Визначити місце та роль факультету економіки та менеджменту в організації навчально-виховного процесу студентів 8
3.Визначити найбільш відомі досягнення ЖДТУ: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін 10
4.Визначити роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарсько діяльністю 19
5.Дослідити особливості застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи 22
6.Охарактеризувати інформаційні можливості сайту ЖДТУ з точки зору асоціації випускників 28
7.Оцінка кадрової політики, яка проводиться на підприємстві, підпищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри 33
8.Організація та
Показать еще
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: (офіц. текст: за станом на 26 червня 1996 р.) / Верховна Рада України. – К.: “Преса України”, 1997 р. – 80 с.
2. Армстронг, М. Менеджмент: методы и приёмы: науч. пособ. / М. Армстронг. – Пер. с англ. изд. – К.: Знаня-Прес, 2009. – 876 с.
3. Березін, О. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / О. В. Березін. – К.: Знання, 2009. – 390 с.
4. Горбонос, Ф. В. Економіка підприємств: підручник / Ф. В. Горбонос. – К.: Знання, 2010. - 463 с.
5. Джеймс А.Ф. Стонер Едвін Г. Долан "Вступ у бізнес” Київ 2009 р. – 210 с.
6. Ковальчук, І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679 с.
7. Краснокутська, Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка:навч. посіб. / Н. С. Краснокутська. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –352 с.
8. Крушельницька, О.В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – 2-ге вид., перероб. й доп. – К.:
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы