Практика Ощадбанк
Отчет по практике Экономика
Практика Ощадбанк
Язык: Украинский
Количество страниц: (48)
Добавлено: 6 февраля
Характеристика операцій та послуг Ощадбанка
Серед різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції. Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності (Додаток 2).
Кредитування можна здійснювати у формі: разового кредиту; кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної); овердрафту; факторингу.
Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах.
ВСТУП

Протягом останніх років спостерігається тенденція стрімкого зростання активів українських банків, що зумовлює активізацію процесів управління банківськими активами. За умов високої ризиковості ринкового середовища фінансова стійкість банку залежить від раціональних управлінських рішень щодо збалансованості між усіма агрегатами активів. Проте найгострішою проблемою українських банків на сучасному етапі є зростання проблемних активів, що створило необхідність у більш ефективному управлінні ними
Основним джерелом доходів банків є отримання прибутку від здійснення кредитних операцій. У зв’язку із цим, головною проблемою, яка сьогодні стоїть перед менеджментом банків, є ефективне формування кредитного портфеля банку. Неефективне його формування приводить до підвищення ризиків здійснення кредитних операції, а це, у свою чергу веде до збитків та втрати вкладених ресурсів.
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Загальна характеристика Ощадбанка 5
1.1.Історія створення та становлення Ощадбанка 5
1.2.Організаційна структура 8
1.3.Характеристика операцій та послуг Ощадбанка 10
Розділ 2. Аналіз діяльності Ощадбанка 15
2.1.Аналіз ресурсів Ощадбанка 15
2.2.Організація депозитних операцій 20
2.3.Організація процесу кредитування 21
2.4.Оцінка операцій банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів 23
2.5.Емісія та операції із застосуванням платіжних карток 25
2.6.Використання інформаційних систем та програмних продуктів 28
Висновок 35
Список використаних джерел 37
1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність».
3. Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні».
4. Положення про практикиу студентів вищих навчальних закладів України від 08.05.93 р.№35 – К.: Міносвіти України [Електронний ресурс] – режим доступу: http:www.rada.kiev.ua
5. Постанова НБУ «Про затвердження Положення про створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень» №375 від 31.08.2001 р.
6. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» №368 від 28.08.2001 р.
7. Постанова НБУ «Про Положення про організацію операційної діяльності в банках України» №254 від 16.06.2003 р.
8. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.01 № 2984 зі змінами та доповненням [Електронний ресурс] – Режим доступу: http.www.rada.kiev
9. Наказ Міністерства фінансів України « Про бюджетну класифікацію та її запровадження» «604 від 27.12.2001 р.
10. Аналіз банківської
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы