Характеристика підстав вчинення зґвалтування кримінально-правовий аспект
Магистерская работа Уголовное право
Характеристика підстав вчинення зґвалтування кримінально-правовий аспект
Язык: Украинский
Количество страниц: (109)
Добавлено: 29 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
70%
Робота виконана у 2017 році.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗҐВАЛТУННЯ ЯК ОКРЕМОГО ЗЛОЧИНУ 7
1.1. Історичні аспекти розвитку кримінальної відповідальності за зґвалтування 7
1.2. Зґвалтування як окремий злочин за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав 18
Висновки до Розділу 1 36
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПІДСТАВИ ВЧИНЕННЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ 39
2.1. Підстави вчинення зґвалтування при різних життєвих ситуаціях 39
2.2. Мотив та мета як підстави вчинення зґвалтування 48
Висновки до Розділу 2 56
РОЗДІЛ 3. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЗҐВАЛТУВАНЬ 57
3.1. Загально-соціальне та спеціально-кримінологічне попередження зґвалтувань 57
3.2. Індивідуальне та віктимологічне попередження зґвалтувань 76
Висновки до Розділу 3 91
ВИСНОВКИ 92
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 98
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131
3. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 р. №5

Наукова література:
4. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. – М.: НОРМА, 2001. – 481 с.
5. Александров Ю. В. Кримінальне право України: Заг. Частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Александров, В. А. Клименко. – К. : МАУП, 2004. – 328 с.
6. Александров Ю.В. Злочини проти статевої свободи / Ю. В. Александров // Юридичний вісник України. – 2002. – 6-12 квітня. – С.9
7. Александров Ю.В. Кримінальне право України: Заг. Частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы