Дія Кримінального процесуального кодексу України в просторі, часі та за колом осіб
Магистерская работа Уголовное право
Дія Кримінального процесуального кодексу України в просторі, часі та за колом осіб
Язык: Украинский
Количество страниц: (100)
Добавлено: 22 апреля
Уникальность
antiplagiatru
80%
Робота виконана у 2017 році.
Предмет: Уголовное процессуальное право
Актуальнiсть теми дослiдження обумовлено значенням вивчення особливостей дiї Кримiнального процесуального Кодексу України у просторi, часi та за колoм осiб.
Проблема дiї Кримiнального процесуального Кодексу України у просторi, часi та за колoм осiб наразі становить одну із проблем правозастосування в Україні, оскільки у даний період відбувається кардинальна трансформація законодавчої сфери та підґрунтя законоадвства, яке регулює сферу правозастосування у кримінальному процесі. Адже наразі Конституція України, доволі нещодавно прийнятий Кримінальний процесуальний Кодекс України та інші нормативно-правові акти надають можливість створити демократичну і незалежну систему правосуддя у кримінальній галузі, яка б забезпечила захист прав людини.
Проблеми дiї Кримiнального процесуального Кодексу України у просторi, часi та за колoм осiб є одним із предметів дискусій, особливо сьогодні, коли відбуваються кардинальні зміни в судочинстві. У зв’язку із цим, варто вирішити ряд проблем, які
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДIЛ 1 ДIЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ПРОСТОРI 8
1.1.Територiальний принцип дiї Кримiнального процесуального кодексу України 8
1.2. Екстериторiальний принцип дiї Кримiнального процесуального кодексу України 18
Висновки до роздiлу 1 29
РОЗДIЛ 2 ДIЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ЧАСI 31
2.1. Характеристика загального принципу дiї закону у часi та особливостi дiї у часi Кримiнального процесуального Кодексу України 31
2.2. Зворотна дiя закону 43
Висновки до роздiлу 2 55
РОЗДIЛ 3 ДIЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЗА КОЛОМ ОСIБ 56
3.1. Загальнi правила застосування Кримiнального процесуального кодексу України щодо осiб 56
3.2. Здiйснення кримiнального провадження щодо осiб зi статусом недоторканностi 64
3.3. Застосування Кримiнального процесуального закону щодо осiб, якi надiленiдипломатичним iмунiтетом 70
Висновки до роздiлу 3 83
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94
1. Мiжнародний пакт про громадянськi та полiтичнi права, ухваленому Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 p. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
2. Європейська конвенцiя про захист прав людини i основоположних свобод вiд 4 листопада 1950 року // Електронний ресурс. – Режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Вiденська конвенцiя про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року//Електронний ресурс. – Режим доступу
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_048
4. Вiденська конвенцiя про консульськi зносини вiд 24 квiтня 1963 р. //Електронний ресурс. – Режим доступу
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_047
5. Конституцiя (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
6. Кримiнальний Кодекс України //Вiдомостi Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26 (зi змiнами та доповненнями).
7. Кодекс торговельного мореплавства
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы