Прокурор у кримінальному провадженні
Курсовая работа Уголовный процесс
Прокурор у кримінальному провадженні
Язык: Украинский
Количество страниц: (37)
Добавлено: 27 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що реформування кримінального судочинства та законодавства про прокуратуру, яке активно здійснюється в сучасних умовах зумовлює потребу у переосмисленні діяльності прокурора у кримінальному процесі з метою гармонізації нашого законодавства з правом Європейського союзу. Одним із ключових учасників кримінального процесу безумов¬но є прокурор. Законодавець визначив та систематизував основні напрямки діяльності прокурора у рамках кримінального судочинства, які окреслив у ст.121 Конституції України та ст.2 Закону України «Про прокуратуру». Однак на прак¬тиці, окремі функції прокурора, які реалізуються у рамках кримінально-про-цесуальної діяльності не мають між собою чітких меж реалізації, що вказує на необхідність подальшого дослідження у вказаному напрямку.
Відповідно до положень чинного Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження згідно з вимогами Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 5
1.1. Поняття прокурора як субʼєкта кримінального провадження 5
1.2. Права, обовʼязки та завдання прокурора у кримінальному провадженні 9
РОЗДІЛ 2. КЕРІВНА РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 15
2.1. Процесуальне керівництво прокурором під час досудового розслідування 15
2.2. Правовідносини прокурора із слідчим на стадії досудового розслідування 18
РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 24
3.1. Підтримка прокурором державного обвинувачення в суді 24
3.2. Роль прокурора на стадії перегляду судових рішень 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88

Спеціальна література:
3. Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування / В. Бабкова // Вісник Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 3. – С.71-73
4. Братінов І. І. Прокурор як субʼєкт апеляційного оскарження в кримінальному провадженні / І. І. Братінов // Юридичний науковий електронний журнал. − №2. – 2015. – С.203-205
5. Брус І. І. Теоретико-правовий аналіз функції підтримання прокурором державного обвинувачення в суді / І. І. Брус // Актуальні проблеми держави і права. − 2014. − Вип.74. − С.333-338
6. Гавріляк О. Ю. Взаємодія слідчого та оперативних підрозділів при проведенні так¬тичних операцій у
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы