Повторність та рецидив як форми злочинності
Курсовая работа Уголовное право
Повторність та рецидив як форми злочинності
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 11 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
11%
Робота виконана у 2016 році.
AКТУAЛЬНICТЬ ТEМИ ДOCЛIДЖEННЯ
Більшість труднощів, з якими стикаються правоохоронні органи та суди під час кримінально-правової кваліфікації, зокрема кваліфікації повторності злочинів, викликані неясністю і суперечністю чинного законодавства. Скажімо, між нормами, які визначають поняття «повторність злочинів», «сукупність злочинів» та «рецидив злочинів», виникли певні колізії. Як наслідок, ні в науці кримінального права, ні у провозастосовній практиці немає однозначних відповідей щодо кримінально-правової оцінки вчинення особою декількох посягань.
Водночас у кримінальному законі не визначено, як здійснювати кваліфікацію повторності злочинів і якими правилами при цьому керуватися. Різні підходи до кваліфікації таких злочинів запропоновано у постановах Пленуму Верховного Суду України та в юридичній літературі. Це, зі свого боку, призводить до помилок у кваліфікації злочинів, порушення прав і свобод громадян на стадіях досудового та судового слідства, а також під час призначення
Показать еще
ПЛАН
Вступ 3
Розділ 1. Повторність злочинів як складовий елемент множинності злочинів 5
1.1. Поняття повторності 5
1.2. Види повторності 11
1.3. Кваліфікація діянь при повторності 14
1.4. Відмінність повторності злочинів від інших видів суміжності 17
Розділ 2. Рецидив злочинів як одна із форм множинності злочинів 20
2.1. Поняття та юридична характеристика множинності злочинів 20
2.2. Форми прояву множинності злочинів 23
2.3. Поняття рецидиву злочинів 25
2.4. Кваліфікація рецидиву злочинів 28
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИCТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Конституція України, від 28.06.1996 р.
2. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 р.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності», від 25.12.1992 p.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво», від 26.04. 2002 р.
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи», від 07.02.2003 р.
6. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С В. Логін - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.
7. Благов Е. В. Квалификация преступлений (теория и практика) / Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 2003. - 212 с.
8. Бірюченський О., Роцька Т. Рецедивна злочинність: упущення при розслідуванні і розгляді справ: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996, - №6.
9. Войшвилло Е.К. Понятие /
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы