Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
Курсовая работа Уголовное право
Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2019 році.
Актуальність теми дослідження. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі, має прямі зв’язки із положеннями Конституції України та нормами міжнародного права. Його взаємодія із міжнародно-правовою сферою пояснюється тим, що правила чинності кримінального закону у просторі ґрунтуються на міжнародно-правових принципах суверенітету держави, повноти її влади на власній території, взаємної поваги до її юрисдикції (у тому числі й кримінально-правової) всіх суб’єктів міжнародних відносин.
Зв’язки принципів чинності кримінального закону у просторі з міжнародно-правовою системою не були б актуальними, якби люди жили й вчиняли злочини лише в межах своєї держави й не переміщувалися б в інші країни і якщо результати злочину локалізувалися б лише прикордонною смугою однієї країни. Дії закону про кримінальну відповідальність загалом присвячена велика кількість наукових робіт, проте дія кримінального закону у просторі зокрема є дослідженою не достатньо, що і зумовлює актуальність
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОСТІ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ 5
1.1. Історія розвитку законодавства щодо чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі 5
1.2. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі 11
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПРОСТОРІ 17
2.1. Територiальний принцип дiї закону про кримінальну відповідальність у просторі 17
2.2. Екстериторiальний принцип дiї закону про кримінальну відповідальність у просторі 20
ВИСНОВКИ 29
ЗАДАЧІ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141
2. Кримінальний кодекс України № 2341-III від 05.04.2001 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст.131
3. Про державний кордон України: Закон України № 1777-ХІІ від 4 жовтня 1992 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 2. Ст. 5.
4. Про громадянство України : Закон України № 2235-ІІІ від 18.01.2001 р. (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 2001 р. № 13. Ст. 65.

Наукова література:
5. Александров Ю. В., Клименко В. А. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Київ : МАУП, 2004. 328 с.
6. Борисов В. І. Чинність закону про кримінальну відповідальність. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін. : за ред., проф.. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 3-тє
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы