Експлуатація дітей. Кримінально-правова характеристика складу злочину
Курсовая работа Уголовное право
Експлуатація дітей. Кримінально-правова характеристика складу злочину
Язык: Украинский
Количество страниц: (36)
Добавлено: 5 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми курсової роботи. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (ст. 3 Конституції України).
Для юридич¬ної науки та державної діяльності важливе місце посідає захист прав дітей, специфіка якого обумовлюється як особливостями вікового, фізичного та психіч¬ного стану дітей, так і сферою діяльності ор-ганів державної влади, щодо охорони, захисту та гарантування їх прав і свобод. Враховуючи особливий правовий статус осіб до 18 року, кримінально-правовий захист їх прав і свобод повинен бути головним орієнтиром подальшого розвитку правової системи нашої країни.
Принцип 2 Конвенції про права дитини Генеральної Асамблеї ООН (1959 р.) проголошує, що дитині законом та іншими
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ» 5
1.1. Об’єкт складу злочину «експлуатація дітей» 5
1.2. Об’єктивна сторона складу злочину «експлуатація дітей» 10
РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ» 15
2.1. Суб’єкт складу злочину «експлуатація дітей» 15
2.2. Суб’єктивна сторона складу злочину «експлуатація дітей» 19
РОЗДІЛ 3. КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ДІТЕЙ» 23
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131
3. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
4. Про охорону дитинства: Закон України № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − №30. – ст.142

Наукова література:
5. Гребняк М. П. Оцінка фізичного розвитку в системі соціально-гігієнічного моніторингу здоров’я дитячого населення (методичні рекомендації) / [М. П. Гребняк, С. А. Шудро, В.В. Ніколаєнко та ін.]. – К. : Друкар, 2007. – 27 с.
6. Доляновська І. М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / І. М. Доляновська. – К., 2008. –
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы