Причиний зв'язок у кримінальному праві
Курсовая работа Уголовное право
Причиний зв'язок у кримінальному праві
Язык: Украинский
Количество страниц: (26)
Добавлено: 1 мая
Уникальность
antiplagiatru
34%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Вчення про причинний зв'язок є одним з найбільш складних питань теорії кримінального права. Дана проблема обумовлена насамперед тією обставиною, що каузальність є, перш за все, філософською категорією, яка зазвичай використовується (доцільність такого використання – окреме питання) кримінальним правом у своїх цілях. Особливу складність цього питання наочно демонструє той факт, що навіть обґрунтування вищенаведеної тези є проблематичним і викликає гострі дискусії, оскільки більшість західних криміналістів вважає неможливим використання в кримінальному праві філософське розуміння причинності.
Кримінальний кодекс України 2001 р. (далі – КК України) не містить будь-якого нормативного визначення поняття причинного зв'язку, тобто вирішення цього питання віддається на розсуд суду при розгляді конкретних кримінальних справ, а в теоретичному аспекті розробляється наукою кримінального права. В останній, як і в правозастосовчій діяльності, єдність відсутня і тому
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННОГО ЗВʼЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 5
1.1. Причинний зв’язок в системі ознак складу злочину 5
1.2. Значення причинного зв'язку для кваліфікації злочину та призначення покарання 11
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 14
2.1. Причинний зв’язок при бездіяльності 14
2.2. Причинний зв’язок у злочинах вчинених при співучасті 17
ВИСНОВКИ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131

Спеціальна література:
3. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид.перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
4. Комаров О. Д. Фактична помилка у розвитку причинного зв’язку / О. Д. Комаров // Проблеми законності. − 2015. − Вип. 128. − С. 74-80
5. Кваша О. О. Зміст та значення філософських категорій "можливість" і "дійсність" для кримінально-правових досліджень причинного зв’язку / О. О. Кваша // Часопис Київського університету права. − 2012. − № 1. − С. 301-305
6. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. − 2-е вид.,
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы