Функції трудового права
Курсовая работа Трудовое право
Функції трудового права
Язык: Украинский
Количество страниц: (32)
Добавлено: 29 октября 2019
Уникальность
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2015 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Конституція проголошує Україну соціальною і правовою державою, що покладає на неї ряд суттєвих зобов’язань у сфері правового регулювання праці. Держава відігравала і відіграє провідну роль в регулюванні трудових відносин, визначенні правового статусу роботодавця і працівника, їх правових можливостей та інтересів, забезпеченні функціонування механізму реалізації спільних для праці й капіталу інтересів. Щоб на належному рівні розкрити вплив трудового права на суспільні відносини, показати його соціальну сутність і призначення, необхідно дослідити його функції, бо тільки через них можна побачити право в дії, його ефективність та значення для суспільства.
Дослідженню проблем функцій права в науці приділялася значна увага. Зокрема вивченням функцій трудового права займалися такі вчені, як М. Г. Александров, А. Д. Зайкін, С. О. Іванов, О. С. Пашков, В. М. Лебедев, В. І. Шкатулла та ін.
Безперечно, проблема функцій права не нова. З розвитком суспільства змінюються як
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ, ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ 5
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА 7
2.1. Регулятивна функція трудового права 7
2.2. Охоронна функція трудового права 8
2.3. Захисна функція трудового права 10
2.4. Виробнича функція трудового права 14
2.5. Економічна функція трудового права 18
2.6. Виховна функція трудового права 20
2.7. Управлінська функція трудового права 22
РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА 24
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативно-правові акти та законопроекти
Конституція України від 28 червня 1996 р. // «Відомості Верховної Ради України» 1996 р. № ЗО від 23/07/1996.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // «Відомості Верховної Ради УРСР» 1971 р. № 50 від 17/12/1971.
Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» 1982 р.
Конвенція МОП № 155 про безпеку та гігієну праці та виробниче середовище (1981 рік). − Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. − К., 1997. − Т. 1.
Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. // «Відомості Верховної Ради України». − 1992 р. − № 49 від 08/12/1992.
Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. // «Відомості Верховної Ради України» 1998 р. №34 від 04/09/1998.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы