Компенсаційні та гарантійні виплати для працівників при звільнені з роботи за ініціативою роботодавця
Курсовая работа Трудовое право
Компенсаційні та гарантійні виплати для працівників при звільнені з роботи за ініціативою роботодавця
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 5 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Демократична правова соціальна держава і вільне грома¬дянське суспільство є головними передумовами, які забезпе¬чують реальне і ефективне забезпечення реалізації, охорони і захисту прав і свобод особи. Юридичні засоби забезпечення прав і свобод особи − гарантії виявляються повною мірою як результат функціонування громадянського суспільства і правової держави. Саме це, враховуючи існуючі в Україні проблеми, пов'язані з певною недостатністю забезпечення прав і свобод особи, їх гарантованості, викликає потребу в дослідженні громадянського суспільства і правової держа¬ви з погляду їх ролі в забезпеченні і гарантуванні прав і сво¬бод особи в сучасних умовах.
В Україні йде процес побудови правової держави і ци¬вільного суспільства, що ставить на перший план гарантованість і забезпечення прав і свобод громадян. Зростання по¬рушень трудових прав громадян, яке відбувається останнім часом, підкреслює актуальність розгляду питань про гарантії трудових прав
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ 6
1.1. Поняття та значення гарантійних виплат 6
1.2. Система та класифікація гарантійних виплат 10
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ 14
2.1. Поняття компенсаційних виплат 14
2.2. Види компенсаційних виплат 18
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ТА ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ЗВІЛЬНЕНІ З РОБОТИ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ РОБОТОДАВЦЯ 24
3.1. Вихідна допомога при звільнені працівника 24
3.2. Виплата заробітної плати за відпрацьований час 26
3.3. Виплата грошової компенсації за усі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради України. – 1984. − №51. – ст.1122
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р., №1105-XIV / Верховна Рада України // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – №46–47. – Ст. 403.
6. Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат: постанова Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы