Джерела трудового права
Курсовая работа Трудовое право
Джерела трудового права
Язык: Украинский
Количество страниц: (40)
Добавлено: 5 мая
Уникальность
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Трудові відносини виникають у житті кожної людини, яка починає усвідомленою працею заробляти собі на життя. Право на здійснення бажаної трудової діяльності, яка б стала надійною основою гідного та вільного від злиднів життя, давно стало міжнародним стандартом у сфері праці, перейшовши з категорії соціально-економічних прав у площину природних, невідчужуваних прав. Загальновизнане положення Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права зобов’язує держав-учасниць визнавати право кожної людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується, і здійснювати належні кроки до гарантування цього права. Цей юридичний постулат знайшов своє відображення в ст. 43 Конституції України, визначивши, таким чином, пріоритетні соціально-економічні курси розвитку держави.
Чільне місце у системі джерел трудового права посідає Конституція України. Відповідно до ст. 8 Конституції України вона має найвищу юридичну силу;
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття джерел трудового права 5
1.2. Система джерел трудового права 7
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 11
2.1. Конституція в системі джерел трудового права 11
2.2. Кодекси та закони як джерела трудового права 17
РОЗДІЛ 3. АКТИ ДОГОВІРНОГО ХАРАКТЕРУ ТА АКТИ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА 21
3.1. Акти договірного характеру 21
3.2. Акти судової влади 27
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
2. Кодекс законів про працю України : Закон України №322-VIII від 10.12.1971. Відомості Верховної Ради України. 1971. Додаток до №50
3. Про Конституційний Суд України : Закон України №2136-VIII від 13.07.2017. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 35. Ст. 376

Наукова література:
4. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. − 4-те вид., стер. – Київ : Вікар, 2006. 725 с.
5. Бугров Л.Ю. Конституционные основы трудового права РФ. Правоведение. 1997. № 2. С. 76–81.
6. Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та; Информ.-прав. аг-во ИНПЕА, 1992. 236 с.
7. Бущенко П.А. До питання про джерела трудового права у світлі Конституції України // Конституція України – основа модернізації держави та суспільства: Матер. наук. конф. / Упорядники Ю.М. Грошевий, М.І. Панов. – Харків : Право, 2010. C. 466, 467
8. Гусов К. Н. Договоры о труде в трудовом
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы