Гарантії для працівників при укладанні трудового договору
Курсовая работа Трудовое право
Гарантії для працівників при укладанні трудового договору
Язык: Украинский
Количество страниц: (33)
Добавлено: 5 мая
Уникальность
antiplagiatru
55%
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Розбудова в Україні громадянського суспільства, просування по шляху соціально-економічних перетворень, виходячи із об’єктивної необхідності забезпечення перспективного сталого розвитку передбачає якісне реформування ринку праці, посилення інституту трудового договору. Адже через трудовий договір особа здатна не лише перетворюватися на працівника, а й реалізуючи конституційне право на працю, забезпечувати своїх соціальні, культурні, матеріальні та інші потреби та інтереси. Водночас, через відсутність в Україні ефективного та дієвого ринку праці, належної моделі зайнятості та працевлаштування, сучасного законодавства трудовий договір відіграє, переважно, формально-декларативну роль.
Реалізація особою права на працю як конституційного права кожної людини вимагає особливих правових механізмів його забезпечення, якими є юридичні гарантії. Вдосконалення гарантій реалізації особою права на працю – це також одна із цілей соціальних реформ, які здійснюються в
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 5
1.1. Правове регулювання укладення трудового договору 5
1.2. Поняття та особливості юридичних гарантій у трудовому праві 11
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 14
2.1. Свобода укладення трудового договору 14
2.2. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу 17
2.3. Забезпеченні рівності трудових прав громадян України та заборона дискримінації 19
РОЗДІЛ 3. СПЕЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАЦІВНИКАМ ПРИ УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 23
3.1. Гарантія заборони відмови у прийнятті на роботу окремих категорій працівників 23
3.2. Переважне право на укладення трудового договору 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
3. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року №2866-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №52. – Ст.561.
4. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 р. №5207-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №31. – Ст.412.
5. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 року №2998-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №16. – Ст.167.
6. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року №825-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №21. – Ст.252.

Наукова література:
7. Антон О. А. Юридичні гарантії в трудовому
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы