Колективні переговори як форма соціального діалогу
Курсовая работа Трудовое право
Колективні переговори як форма соціального діалогу
Язык: Украинский
Количество страниц: (31)
Добавлено: 28 апреля
Уникальность
antiplagiatru
60%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. В Україні тривалий період нормативна база в сфері колективних переговорів залишалася несформованою через відсутність на законодавчому рівні спеціальних норм, які б закріплювали правові основи такого виду соціального діалогу. З прийняттям рамково¬го Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року зазначені прогалини було усунуто. Вперше в національному законодавстві було визначено правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою вироблення і реалізації державної соціальної та еконо¬мічної політики, регулювання трудових, соціальних, економіч¬них відносин і забезпечення підвищення рівня та якості життя громадян, соціальної стабільності в суспільстві. Право на колективні переговори визнано в міжнародних актах одним з основних принципів і прав у сфері праці. У сучасний період зазначений принцип і право, як і раніше, перебуває у центрі уваги Міжнародної організації праці, якою дане право
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ 5
1.1. Нормативно-правове забезпечення права на колективні переговори і укладення колективних договорів, угод у міжнародних актах 5
1.2. Нормативно-правове забезпечення права на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод в актах національного законодавства 10
РОЗДІЛ 2. КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГОВОРИ ЯК ОДНА З ФОРМ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ: ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 14
2.1. Поняття, зміст та мета колективних переговорів 14
2.2. Принципи колективних переговорів 17
2.3. Предмет і сторони колективних переговорів 22
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері праці від 18 червня 1998 р. // Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці. 1965-1999. ТЛІ. − Женева: Міжнародне бюро праці. 1999. − С. 1529-1532.
3. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
4. Про колективні договори і угоди: Закон України №3356-XII від 01.07.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − №36. – ст.361
5. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України №5026-VI від 22.06.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − №22. − стор.1215. – ст.216
6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV (із змін, та доп.) // Відомості Верховної Ради України. − 1999. − № 45. −
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы