Юридичні факти. Презумпція і фікція
Курсовая работа Теория государства и права
Юридичні факти. Презумпція і фікція
Язык: Украинский
Количество страниц: (29)
Добавлено: 6 июня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Розбудова і зміцнення незалежної України як демократичної, правової держави, входження її до міжнародного економічного і правового простору, створення соціально орієнтованої ринкової економіки, приєднання до міжнародних договорів, інтенсивна законотворчість, становлення нових правових інститутів кардинально змінюють структуру, специфіку, зміст такого динамічного явища як правові відносини. Їх характер і динаміка пов’язані з усіма зазначеними життєвими обставинами, що мають певні юридичні наслідки, тобто з юридичними фактами.
Посідаючи важливе місце в теорії права, проблеми юридичних фактів у механізмі правового регулювання, їх вибору і конкретизації, питання системності юридичних фактів, їх рольова функція у механізмі правового регулювання та інші належать до недостатньо вивчених питань юридичної науки. Це потребує проведення окремого і ґрунтовного дослідження ролі і місця юридичних фактів, особливо зважаючи на те, що врахування цього надзвичайно
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика юридичних фактів 6
РОЗДІЛ 2. Основні положення презумпції у праві 16
РОЗДІЛ 3. Юридична фікція як правовий інструмент 22
ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
1. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: [учебник] / В.А. Белов. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 637 с.
2. Бородкін М. В. Поняття та ознаки юридичних фактів у праві соціального забезпечення / М. В. Бородкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. − 2015. − Вип. 15(1). − С.136-139
3. Веденеев Е. Ю. Роль презумпций в гражданском праве, арбитражном и гражданском судопроизводстве / Е. Ю. Веденеев // Государство и право. − 1998. − №2. − С.43-49
4. Волинка К. Г. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Київ: МАУП, 2003. – 240 с.
5. Гаргат-Українчук О.М. Класифікація правових презумпцій у кримі-нальному процесі України / О.М. Гаргат-Українчук // Університет¬ські наукові записки. − 2009. -№2 (30). − С.265-270
6. Дефектность юридических фактов как негативная черта правовой системы / Воротников А.А., Муругина В.В. − Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Сарат. гос. юр. акад.", 2011. − 192 c.
7. Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы