Судові органи в механізмі держави
Курсовая работа Теория государства и права
Судові органи в механізмі держави
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 28 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Проголошення незалежності України визначило курс на визнання принципу верховенства права, побудову держави, зміст і спрямованість діяльності якої визначають права і свободи людини та їх гарантії. Це зумовило необхідність створення дієвого механізму захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, інтересів юридичних осіб, що у повсякденному житті часто порушуються, не визнаються або оспорюються. Особливе місце в зазначеному механізмові посідають суди, які розв’язують конфлікти у притаманний виключно для них спосіб – шляхом здійснення правосуддя, ефективність і справедливість якого багато в чому залежать від правильності побудови та діяльності судової системи в державі. Це актуалізує дослідження сутності судової влади і гарантій забезпечення її незалежності. Адже саме незалежність судової влади є однією з вагомих демократичних засад суспільства, реалізація якої – важлива умова побудови правової держави.
Судова реформа 2016 року була однією
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 5
1.1. Поняття та сутність судової влади 5
1.2. Історія розвитку та становлення судової влади в Україні 9
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ СУДОВОЇ ВЛАДИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 11
2.1. Система судоустрою в Україні 11
2.2. Суд у системі органів державної влади 15
РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФЕСІЙНОГО СУДДІ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕНОЇ РЕФОРМИ СУДОВОЇ ВЛАДИ 17
3.1. Правовий статус професійного судді 17
3.2. Особливості зайняття посади та припинення повноважень професійного судді 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України №1402-VIII від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №31. − стор.7. – ст.545

Спеціальна література:
3. Бойко В. Ф. Становлення незалежного суду – гарантiя демократii в державi // Правова держава. – К.: IНЮРЕ, 1999. – Вип. 10. – С.88–96
4. Бойков А. Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 / А. Д. Бойков. – М.: НИИСЗ, 1997. – 181 с.
5. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія / В. Д. Бринцев. – X.: Право, 2010. – 464 с.
6. Волков О. Ф. Конституційні основи судової влади в Україні // Конституційні аспекти судової реформи в Україні: Матеріали науково-практичної конференції. 24-25 березня 2011 р. – Львів: ФОП Кундельський Г.Л., 2011. – 232
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы