Суб'єкти правовідносин поняття, види. Правоздатність та дієздатність поняття, юридична природа
Курсовая работа Теория государства и права
Суб'єкти правовідносин поняття, види. Правоздатність та дієздатність поняття, юридична природа
Язык: Украинский
Количество страниц: (33)
Добавлено: 27 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми роботи обумовлено значенням вивчення поняття та видів суб’єктів правовідносин, а також поняття та правової природи категорій правоздатності та дієздатності.
Слід зазначити, що вплив правових норм на правові відносини в діяльності людей здійснюється за допомогою певних форм правових відносин. Норми права можуть сприяти розвитку тих чи інших суспільних відносин або гальмувати розвиток небажаних суспільних відносин. Характер впливу норм права через правовідносини на ті чи інші суспільні явища залежить від того, що являють собою виробничі відносини, які економічні закони покладені в основу суспільства і діють в ньому.
Особи, взаємодіючи одна з одною вступають у різного роду суспільні відносини: особисті, релігійні і т. д. Лише деякі з них в силу своєї соціальної значимості вимагають правової регламентації. Зазнавши владного юридичного впливу, ці суспільні відносини набувають правову форму, стають правовідносинами.
Суспільні відносини – це зв'язки, які виникають між
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН 5
1.1. Поняття та ознаки правовідносин 5
1.2. Види правовідносин 9
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН 15
2.1. Загальні поняття про учасників правовідносин 15
2.2. Фізична особа, як суб’єкт правовідносин 17
2.3. Юридична особа, як суб’єкт правовідносин 18
РОЗДІЛ 3. ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВО- ТА ДІЄЗДАТНОСТІ 21
3.1. Сутність правоздатності фізичних та юридичних осіб, як учасників правовідносин 21
2.2. Поняття та юридична природа дієздатності фізичних та юридичних осіб, як учасників правовідносин 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Конституція (Основний Закон) України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Урядовий кур’єр. –1996. – №129-130 від 13.07.96.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №40-44. – ст.356
3. Галунько В. В. Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навчальний посібник /В.В. Галунько, В.І. Курило, С.О. Короєд , О.Ю. Дрозд, І.В. Гиренко, О.М. Єщук, І.М. Риженко, А.А. Іванищук, Р.Д. Саунін, І.М. Ямкова; за ред. проф. В.В. Галунька. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 272 с.
4. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.]; за заг ред. Є. О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
5. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2 т. / С. С. Алексеев. – М.: Юридическая литература, 1981. – Т.2. – 1982. – 360 с.
6. Архипов С. И. Субъект права: теоретическое исследование / С. И. Архипов. – СПб.: Издательство Р. Асланова
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы