Правова держава теорія і практика реалізації в Україні
Курсовая работа Теория государства и права
Правова держава теорія і практика реалізації в Україні
Язык: Украинский
Количество страниц: (31)
Добавлено: 24 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в контексті загальних процесів побудови в Україні правової, демократичної держави особливої ваги набувають питання пов’язані із реалізацією тих основних принципів і вимог, які й характеризують такий феномен як правова державність. Так, стаття 1 Конституція України визначила нашу державу як «правову». Проте критерії, за якими можна було б зіставити задекларовані норми з реальністю визначені не були. Тому й не дивним видається існування дискусій з приводу того, чи є Україна правовою державою. До того ж сам термін «правова держава» у розвинених країнах застосовується по-різному і тлумачиться відповідно до усталеної традиції.
Дослідження теоретичних та практичних проблем правової держави пов’язано: по-перше, з необхідністю створення цілісної теорії правової держави; по-друге, з потребою вдосконалення чинного законодавства, приведення його у відповідність з чинною Конституцією України вдосконалення інституту парламентаризму, щоб сформувати
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 5
1.1. Поняття та ознаки правової держави 5
1.2. Принципи правової держави 7
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНИ ЯК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 10
2.1. Становлення України як правової держави 10
2.2. Ознаки України як правової держави 13
2.3. Практика реалізації функції України як правової держави 16
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УКРАЇНИ ЯК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 18
3.1. Проблемні аспекти і реалізація вдосконалення в Україні основ правової держави 18
3.2. Вдосконалення державного механізму в контексті правової держави 24
ВИСНОВКИ 27
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
1. Бистрик Г. Принципи організації і функціонування механізму держави: теоретико-правові аспекти / Г. Бистрик // Юридична Україна. − 2013. − № 11. − С.9-16
2. Бохонко М. Проблеми побудови правової держави в Україні / М. Бохонко // науково-технічна конференція : збірник тез доповідей, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С.204-206
3. Дашковська О. Ідея взаємної відповідальності держави й особи в європейській політико-правовій думці / О. Дашковська // Вісник академії правових наук України. − 2012. − №2. − С.105-113
4. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р.Я. Демків. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 332 с.
5. Для наближення до ЄС Україні потрібні справді незалежні суди [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eunews.unian.net/ukr/detail/195873
6. Задорожня Г.В. Конституційне право України: підручник / Г.В. Задорожня, Ю.А. Задорожний, І.М. Сопілко. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 448 с.
7. Іванчук
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы