Поняття, риси, структура, види правосвідомості. Професійна правосвідомість органів внутрішніх справ
Курсовая работа Теория государства и права
Поняття, риси, структура, види правосвідомості. Професійна правосвідомість органів внутрішніх справ
Язык: Украинский
Количество страниц: (37)
Добавлено: 24 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи. Норми права, нормативні акти, правозастосовні рішення та інші юридичні феномени можуть розглядатися як своєрідні теоретичні та практичні проекції культури, для позначення якої в цій якості науці необхідно спеціальне поняття. Таким поняттям, що відбиває особливий вимір правової реальності, виступає категорія правова свідомість. В даний час в юридичній науці докладно вивчені питання, які допомогли в повному обсязі розкрити суть правосвідомості. Особливу роль правова свідомість відіграє в судовій, прокурорській і слідчій практиці. Як явище духовного життя, право належить до сфери суспільної та індивідуальної свідомості.
Юрист, працівник органів внутрішніх справ – це професіонал, обізнана особа в юриспруденції, яка володіє спеціальними правовими знаннями, переконаний в їх винятковій корисності і вміє застосовувати їх у своїй практичній діяльності.
Для юристів правова підготовленість, природно, має визначальне значення. Вона повинна бути вищою, ніж у
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СВІДОМІСТЬ», ЇЇ ОСНОВНІ РИСИ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ. ПРАВОСВІДОМІСТЬ 6
1.1. Загальна характеристика сутності поняття свідомість» 6
1.2. Поняття, риси, види правосвідомості 8
РОЗДІЛ 2. ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, ЇЇ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ 13
2.1. Мораль і моральна основа права, як вихідна засада правової свідомості працівника внутрішніх справ 13
2.2. Професійна правосвідомість працівника органів внутрішніх справ 17
2.3. Принципи та функції правової свідомості працівника органів внутрішніх справ 19
РОЗДІЛ 3. СЛУЖБОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ 25
3.1. Загальні засади службового обов’язку працівника органів внутрішніх справ 25
3.2. Службовий обов’язок працівника правоохоронних органів 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.
2. Білоскурська О.В. Правосвідомість і правова культура, як невід'ємні компоненти конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України / О.В. Білоскурська // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2010. – Випуск 525. – С. 28-32.
3. Бризгалов І.В. Юридична Деонтологія. Короткий курс лекцій. / І.В. Бризгалов. − К.: МАУП, 2003. − 48 с.
4. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. – №. 2 – С. 28-34.
5. Гребеньков Г. В. Юридична етика. / Г. В. Гребеньков, Д. П. Фіолевський. – К., 2004. – 250с.
6. Жидовцева О. А. Структура та функції професійної правосвідомості /О. А. Жидовцева // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 307–312.
7. Коваль І. М. Правосвідомість особи як критерій визначення її
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы