Застосування правових норм поняття, значення, риси
Курсовая работа Теория государства и права
Застосування правових норм поняття, значення, риси
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 23 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. З огляду на значення норм права у суспільному житті доцільно відзначити важливість вивчення специфіки їх застосування.
На певному етапі розвитку суспільства постає потреба в упорядкуванні існуючих в ньому відносин. Неможливо уявити людське суспільство без регулювання поведінки людей за допомогою певних зразків, моделей, масштабів. На їх основі й складаються, в результаті багаторазового повторення, норми, на які в майбутньому орієнтується суспільство.
Особливе місце серед соціальних регуляторів життя суспільства та поведінки особи посідають норми права.
Норма права, як загальнообов'язкове правило лежить в самій основі конкретно-регулятивного впливу права на суспільні відносини. Сукупність, система певних норм формує певний правовий інститут, підгалузь, галузь права, право в цілому. Але й норма права має складну структуру, насамперед − ядро, навколо якого "обертаються" її елементи і з'являються її ознаки.
Виділити норму права з тої оболонки, якою
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НОРМ ПРАВА 5
1.1. Поняття та ознаки норм права 5
1.2. Види норм права 8
1.3. Поняття реалізації норм права та її форми 14
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА 17
2.1. Поняття, ознаки та підстави застосування норм права 17
2.2. Форми, стадії та вимоги правильного застосування норм права 20
2.3. Поняття, ознаки та види правозастосовних актів 27
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32
1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / [Білозьоров Є.В., Гіда Є.О., Завальний А.М. та ін./ за заг. ред.. Є.О.Гіди. – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
2. Бабаев В. К. Теория современного советского права. − Новгород, 1991. − 156 с.
3. Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права / Ю. Л. Власов. – К., 2011. – 255 с.
4. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – №2. – С.3-8
5. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К. : Правова єдність, 2008. – 270 с.
6. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К. – 2000. – 320 с.
7. Зайчук О. В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / О. В. Зайчук, О. В. Петришин – Суми: УАБС. – 2005. – 689 с.
8. Керецман В. Ю. Правознавство. Навчальний посібник / В. Ю. Керецман, О.С. Семерак. – К.: Атіка, 2008. – 400 с.
9. Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права:
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы