Законність і правопорядок, поняття, основні ознаки, співвідношення, значення
Курсовая работа Теория государства и права
Законність і правопорядок, поняття, основні ознаки, співвідношення, значення
Язык: Украинский
Количество страниц: (33)
Добавлено: 23 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи. Вибір теми для написання даної курсової роботи обумовлено значенням вивчення поняття, основних ознак, співвідношення, значення законності і правопорядку та визначенням принципів законності у сучасних державах соціально-демократичної орієнтації.
У даній роботі в комплексі розглядаються питання та проблеми поняття, основних ознак, співвідношення, значення законності і правопорядку та визначенням принципів законності у сучасних державах соціально-демократичної орієнтації, зважаючи на той факт, що дані режими правової дійсності являюся собою основу право реалізації в межах певної держави. Адже, якщо в державі відсутній режим законності – анархія, яка може стати наслідком такого стану речей, здатна зруйнувати будь-який державний устрій та політичну систему будь-якого суспільства.
Мета курсової роботи полягає у комплексному вивченні поняття, основних ознак, співвідношення, значення законності і правопорядку та визначенням принципів законності у сучасних
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ 6
1.1. Сутність законності та правопорядку, як особливих режимів суспільної правової дійсності 6
1.2. Ознаки законності та правопорядку. Їх співвідношення та значення 14
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ЗАКОННОСТІ У СУЧАСНИХ ДЕРЖАВАХ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 19
2.1. Характеристика основних принципів та гарантій законності 19
2.2. Зміцнення державної дисципліни, правопорядку і законності в умовах формування правової держави 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.
2. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. /Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг ред. Є. О. Гіди. – К.: ФОП О. С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
3. Бєлкін М. Л. Єдність правозастосування як гарантія забезпечення законності в державі / М. Л. Бєлкін // Університетські наукові записки. – 2012. –№3. – С.10-16
4. Бистрик Г. М. Принцип законності і засоби його правового забезпечення у функціонуванні механізму держави / Г. М. Бистрик // Наукові праці МАУП. – 2014. – Вип. 1. – С.85-90
5. Гіда Є. О. Ефективність правового регулювання суспільних відносин /Є. О. Гіда // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (31 берез. 2011 р.). – Запоріжжя. – С. 18-20
6. Гіда Є. О. Праксеологічна сутність правопорядку // Є. О. Гіда //
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы