Апарат держави, принципи його організації та діяльності
Курсовая работа Теория государства и права
Апарат держави, принципи його організації та діяльності
Язык: Украинский
Количество страниц: (41)
Добавлено: 23 мая
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Особливе місце в системі органів публічної влади належить органам державної влади, які здійснюють важливі інституційні повноваження, наділені значною контролюючою компетенцією щодо інших підсистем органів публічної влади. Державні органи виступають основними регуляторами суспільних відносин у всіх сферах суспільного життя, у тому числі й на регіональному та локальному рівні. Таке регулювання відбувається через прийняття законів України, указів Президента, постанов Уряду та інших нормативно-правових актів, які є обов'язковими до виконання всіма суб'єктами на території України, а також за допомогою системи регіональних та місцевих державних органів влади, їх представництв чи підрозділів, які перебувають у відносинах субординаційного зв'язку з вищими органами державної влади. Підвищена увага до проблематики державної влади обумовлена тим, що в сучасних умовах вона має найбільшу соціальну базу – єдиним джерелом цієї влади визнано та закріплено народ України,
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРИТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АПАРАТУ ДЕРЖАВИ 6
1.1. Поняття та ознаки апарату держави 6
1.2. Будова апарату держави 10
1.3. Принципи організації та діяльності апарату держави 13
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ ДЕРЖАВУ 18
2.1. Загальна характеристика трьох гілок влади в Україні 18
2.2. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади 20
2.3. Система виконавчої влади в Україні 23
2.4. Судова система України: загально-правова характеристика 28
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України №1402-VIII від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №31. − стор.7. – ст.545
3. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних орачів виконавчої влади: Указ Президента України від 24.12.2010 №1199 / [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010

Спеціальна література:
4. Авер’янов В. Б. Вибрані наукові праці / В. Б. Авер'янов; ред.: О. Ф. Андрійко // НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2011. – 447 c.
5. Адміністративне право України. Загальна частина: навчальний посібник / С. М. Альфьоров. – ЦНЛ, 2016. – 216 с.
6. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія / В. Д. Бринцев. – X.: Право, 2010. – 464 с.
7. Волков
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы