Політико-правова ідеологія анархізму
Курсовая работа Политология
Політико-правова ідеологія анархізму
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 13 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
75%
Робота виконана у 2017 році.
Структура роботи обумовлена її змістом, метою та завданнями дослідження. Дана робота складається із вступу, двох розділів присвячених дослідженню даної теми (які у свою чергу розділені на чотири параграфи), висновків та списку використаних джерел (який містить 50 позицій). Загальний обсяг курсової роботи становить 35 сторінок.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З виходом України на демократичний шлях розвитку надзвичайно актуальною постала проблема розбудови громадянського суспільства в нашій державі. Проте труднощі, які виникли в ході цього процесу, змусили дослідників активно зайнятися даною проблематикою.
Протягом останніх десятиліть простежується тенденція, яка проголошує, що, окрім шляху до побудови національної української держави, заснованої на ліберально-демократичних принципах, наше суспільство не має жодних альтернатив розвитку. Це призводить до того, що всі ідеї, які не несуть у собі «державницьких» та/або «національно орієнтованих» концепцій, мимоволі є виключеними з
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНАРХІЗМУ 5
1.1. Сутність та походження анархізму 5
1.2. Еволюція анархізму та специфіка його відгалужень 9
РОЗДІЛ 2. АНАРХІЗМ НА РУБЕЖІ XX-XXI СТОЛІТТЯ 17
2.1. Політико-правові погляди анархістів в Україні на початку XX століття 17
2.2. Сучасні течії анархізму 25
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
1. АладышкинИ. В. Анархо-индивидуализм в среде отечественной интеллигенции второй половины XIX – первой декады XX века: на материалах гг. Москва и Санкт-Петербург: дис. ... канд. истор. наук: 07.00.02 / Аладышкин Иван Владимирович. – Иваново, 2006. – 284 с.
2. АнинВ. Платформа или анархия? / В.Анин // Прямое Действие. – 2003. – №23. – С.21-33
3. АрхієрейськийД. Останній рейд Махна / Д.Архієрейський // Наукові записки історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. ХVІІ. – С.103-112
4. БабічеваО. С. Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократичної революції (1917 – 1921 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бабічева Олена Сергіївна; Дніпропетр. Нац. ун-т ім. Олеся Гончара – Д., 2010. – 18 с.
5. БакунинМ. А. Государственность и анархия / М.А.Бакунин. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 392 с.
6. БелашА. В. Дороги Нестора Махно / А.В.Белаш, В.Ф.Белаш. – К.: РВЦ
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы