Мирне вирішення міжнародних спорів
Курсовая работа Международное право
Мирне вирішення міжнародних спорів
Язык: Украинский
Количество страниц: (56)
Добавлено: 11 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
67%
Робота виконана у 2016 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед глобальних проблем загроза безпеці займає далеко не останнє місце, адже вона є передумовою існування людства, а, отже, і передумовою вирішення інших глобальних проблем. Саме тому на сучасному етапі такими важливими є спільні зусилля держав, спрямовані на подолання загроз миру і безпеці, попередження конфліктів або їхнє врегулювання. Ці зусилля можуть бути ефективно реалізовані в рамках міжнародних організацій глобального чи регіонального характеру.
Оскільки міжнародні організації, як універсальні, так і регіональні, покликані забезпечувати мирне співіснування народів, то вирішення цієї проблеми є важливим питанням, що має не лише теоретичний характер, а передбачає і чітко виражений прагматичний підхід, оскільки розробка ефективної моделі діяльності міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів зумовить стабільний розвиток міжнародної системи загалом.
Становлення мирних засобів вирішення міжнародних спорів тісно пов’язано з обсягом можливого
Показать еще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ 5
1.1. Становлення інституту мирного вирішення міжнародних спорів:докласичний період та період класичного міжнародного права 5
1.2.Розвиток інституту мирного вирішення міжнародних спорів на початку90-х рр. 11
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ МИРНИХ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ 19
2.1. Переговори та консультації 19
2.2. Добрі послуги та посередництво 25
2.3. Обстеження та примирення 26
2.4. Міжнародна судова процедура, як особливий мирний засіб вирішенняспорів 26
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ 35
3.1. Практика врегулювання сучасних міжнародних спорів за допомогою мирних засобів 35
3.2. Вдосконалення на сучасних етапах розвитку держав інституту мирного вирішення міжнародних спорів 39
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52
1. Буткевич В.Г. Міжнародне право. Основи теорії / В.Г. Буткевич, В.В. Мицик, О.В. Задорожній. – К.: «Либідь», 2003. – 608 с.
2. Буткевич О.В. Міжнародне право XXI ст.: утвердження концепції «живого права»: [Електронний ресурс] / О.В. Буткевич. – Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/period/chapter/37/678/26128.
3. Буткевич О. В. У истоков международного права / О. В. Буткевич. – СпБ: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008. – 881 с.
4. Возникновение и основные этапы развития международного права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://allrefs.net/c12/4eure/p1/.
5. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР. – 1992. – № 6 (11.02.92). – Ст. 56.
6. Губань Р.В. Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями / Р.В. Губань. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 225 с.
7. Давыденко Д. Нейтральность и доверие как основа посредничества: несколько исторических иллюстраций // Третейский суд. – СПб., 2010. – № 1. – С. 160–167.
8. Денисенко І. Д.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы