Сучасні англійські прізвища та їх етимологія
Курсовая работа Лингвистика
Сучасні англійські прізвища та їх етимологія
Язык: Украинский
Количество страниц: (39)
Добавлено: 1 ноября 2019
Уникальность
antiplagiatru
93%
Дата написання роботи: 04.05.2019
Опис: творчо-дослідницька робота на тему "Сучасні англійські прізвища та їх етимологія", яка розкриває такі питання, як:
1. Значення та історія виникнення англійської мови
1.1. Етимологічна лексика англійської мови
1.2. Цікаві історії походження англійських слів
2. Значення та історія виникнення англійських прізвищ
2.1. Історія виникнення англійських прізвищ
2.2. Найпопулярніші сучасні прізвища у Великобританіі
Головним засобом спілкування, звичайно ж, є мова. Суспільство не може існувати без мови, а мова поза суспільством. Кожна мова є складною системою. Мова як жива істота, розвиток якої ніколи не припиняється. З розвитком суспільства розвивається й мова: деякі слова зникають, а деякі навпаки починають активно входити в людський лексикон. Словотвір розглядає область мовознавства – лексикологія. У ту же чергу словотвір тісно пов’язаний з етимологією. [сноска].
Етимологія, від грецького слова «словотвір» – це наука, яка вивчає походження слів. В античності етимологія розглядалася як частина граматики, тому їй займалися граматисти. Найбільш відомим дослідником історії слів цього періоду був римський граматист Варрон (116-27 роки до н. е.), який визначав етимологію (лат. Etymologus) як науку, яка встановлює «чому і від чого з’явилися слова». [сноска].
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 6
1.1. Етимологічна лексика англійської мови 6
1.2. Цікаві історії походження англійських слів 12
РОЗДІЛ 2 ЗНАЧЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ 24
2.1. Історія виникнення англійських прізвищ 24
2.2. Найпопулярніші сучасні прізвища у Великобританії 31
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 16 слов с интересной историей происхождения [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://www.fluentu.com/blog/english-rus/происхождение-английских-слов/ – Загл. з екрану
2. Бурлак С. А., Старостин С. А. Cравнительно-историческое языкознание: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Бурлак, С. А. Старостин. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с.
3. Гарагуля С. И. Имя личное как культурно-историческая категория английского языка // Дис. канд. филол. наук. – М., 2000.
4. Казимирова І. А. Стаття «Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації». – 186-191 с.
5. Комарова А. В., Линкевич О. Н. Статья «К вопросу о применении теории словообразовательных рядов к разноструктурным языкам». – 241-248 с.
6. Комова Т. А. Имя личное в англоязычном культурно-историческом пространстве //Издательство: Либроком, 2012. – 167.
7. Леонович О. А. Краткий словарь английских прозвищ / О. А. Леонович. – М.: Высшая школа,
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы