Криміналістичне дослідження холодної зброї
Курсовая работа Криминалистика
Криміналістичне дослідження холодної зброї
Язык: Украинский
Количество страниц: (34)
Добавлено: 5 мая
Робота виконана у 2018 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 6
1.1. Особливості криміналістичного вчення про холодну зброю 6
1.2. Поняття та класифікація холодної зброї 8
2. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 16
2.1. Специфіка огляду холодної зброї та її слідів 16
2.2. Експертиза холодної зброї 20
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
Нормативно-правові джерела та правозастосовна практика
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 .
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 .
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 року № 4038-XII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 .
5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 .
6. Про судову практику в справах про викрадення та
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы