Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні
Курсовая работа Конституционное право
Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 13 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі історичного розвитку склалося так, що чимало представників різних національностей практично у всіх країнах світу проживає поруч із титульними націями. Така тенденція посилилась останнім часом у зв’язку із численними війнами та військовими конфліктами, що спричиняють чималі міграційні хвилі. Останньою такою хвилею, яка накрила Європу, була масова міграція біженців із Сирії у 2015 році. Оскільки більшість сучасних суспільств та демократичних правових систем визнає імперативом та цінністю рівність людей незалежно від національної, етнічної, мовної чи релігійної приналежності, відповідні норми, що гарантують права національних меншин, є частиною як міжнародного так і національного законодавства. Україна також є багатоетнічною країною за своїм складом. Тому питання законодавчого закріплення та ефективної реалізації прав національних меншин є для нас надзвичайно актуальним. Особливо на сьогоднішній день, коли ми маємо анексовані, а також тимчасово
Показать еще
Вступ 3
1. Загальна характеристика правового статусу національних меншин 5
1.1. Нормативно-правові джерела забезпечення прав національних меншин в Україні 5
1.2. Правова визначеність поняття «національна меншина» 12
1.3. Поняття та структура конституційно-правового статусу національних меншин 15
2. Конституційні гарантії прав і обов’язків національних меншин в Україні 17
2.1. Основні права та обов’язки національних меншин 17
2.2. Гарантії реалізації прав національних меншин 24
Висновки 31
Список використаних джерел 33
1. Биков О. М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / О. М. Биков ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2001. – 16 с.
2. Биков О.М. Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад / О. М. Биков // Університетські наукові записки. − №4 (28). – 2008. – С. 71-74.
3. Заєць В.А. Механізм реалізації прав і свобод національних меншин України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://3222.ua/article/pravoviy_konsultant.htm
...
23. Федунь О. В.Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні/ О. В. Федунь, Н. І. Папіш //Грані. - 2016. - № 2. - С. 15-21 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_2_5
24. Цивільний Кодекс України від 16.01. 2003 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page6
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы