Правове регулювання господарської діяльності
Курсовая работа Хозяйственное право
Правове регулювання господарської діяльності
Язык: Украинский
Количество страниц: (31)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. Тенденція підвищення ролі державного регулювання господарської діяльності, насамперед із виробництва (виготовлення) та/або реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт в умовах подолання фінансово-економічної кризи та пов’язаними із цим засадами правового регулювання, потребує ґрунтовного аналізу й осмислення і загальних закономірностей функціонування цивілізованої ринкової системи, і української специфіки. Адже тільки оптимальне поєднання ринкових і державних регуляторів господарської діяльності дає змогу реалізувати соціально-економічні цілі розвитку виробництва, досягти його ефективності.
Саме на основі їх динаміки нагромаджуються знання і вдосконалюється розуміння актуальності правового регулювання господарювання, утвердження господарського правопорядку.
Господарська діяльність як категорійне поняття конкурує з іншими категоріями: підприємництво, комерція, бізнес тощо, які не отримали однозначного визначення. Питання стосовно правового
Показать еще
ВСТУП 3
1. Поняття господарської діяльності 5
2. Поняття правового регулювання та його види 11
3. Нормативне регулювання господарської діяльності 15
4. Індивідуальне регулювання господарської діяльності 22
5. Поняття відносин у сфері господарювання та їх нормативне та індивідуальне регулювання 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 2003. №18. Ст.144
3. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради України. 2011. №13; №13-14; №15-16; №17. − стор.556. Ст.112
4. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 959-XII від 16.04.1991 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 29. Ст. 377
5. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : Закон України № 222-VIII від 02.03.2015 (із подальшими змінами). Відомості Верховної Ради. 2015. № 23. Ст.158

Наукова література:
6. Господарське право України : підручник : у 2 ч. Ч. 1 / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. 2-ге вид., зі змін. та випр. Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. 324
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы