Об'єкти господарських правовідносин
Курсовая работа Хозяйственное право
Об'єкти господарських правовідносин
Язык: Украинский
Количество страниц: (28)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день, безпосередньо практичного значення набувають питання укріплення правових основ господарювання, визначення оптимального співвідношення державного регулювання і саморегулювання, формування цілісної і взаємоузгодженої системи відносин регулювання господарської діяльності та управління нею. Подальший розвиток ринкової економіки потребує своєчасного та адекватного вдосконалення форм і засобів впливу держави на економічні процеси.
Основні нормативні засади правового регулювання макроекономічних процесів у поєднанні з ринковим саморегулюванням закладені Господарським кодексом (далі - ГК) України та іншим законодавством. Переведення їх у площину конкретних, реальних відносин, що складаються відповідно до правових приписів, сприятиме утвердженню правового господарського порядку, реалізації державної економічної і соціальної політики, задоволенню та оптимальному узгодженню інтересів суб’єктів господарювання і споживачів.
Реалізація
Показать еще
ВСТУП 3
1. Поняття та ознаки об’єктів господарських правовідносин 5
2. Види об’єктів господарських правовідносин 14
3. Поділ господарських правовідносин на види за об’єктом цих правовідносин 20
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. №18. ст.144
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. №40. ст.356

Наукова література:
4. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. Київ : Юрінком Інтер, 2012. С. 16.
5. Абдулаев М. И. Проблемы теории государства и права : учебник / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 576 с.
6. Бекирова Э. Правоотношения в сфере лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 12. С. 87-90.
7. Вінник О. М. Господарське право: навчальний посібник. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766 с.
8. Віхров О. П. Організаційно-господарські правовідносини :
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы