Поняття та ознаки юридичних осіб
Курсовая работа Гражданское право
Поняття та ознаки юридичних осіб
Язык: Украинский
Количество страниц: (36)
Добавлено: 13 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Провідним чинником матеріального забезпечення всіх прав, свобод і соціальних стандартів громадян України є динамічно працююча економіка. Однією з важливих складових цього є утвердження досконалої правової системи державного управління господарськими товариствами. Оптимальність господарської системи, серед суб’єктів якої чільне місце посідають господарські товариства, багато в чому залежить від того, наскільки повно і збалансовано будуть враховані і забезпечені за допомогою права інтереси окремих осіб (фізичних та юридичних), їх груп, суспільства в цілому та його прошарків у сфері господарювання – економічній основі державного суверенітету України. Саме ця обставина є вирішальною в побудові соціально орієнтованої ринкової економіки та попередженні численних конфліктів, що виникають у разі колізії, конкуренції, різкого протистояння інтересів зазначених осіб.
Проблеми співвідношення та конфлікту інтересів особливо гостро постають в господарських
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 5
1.1. Поняття юридичної особи 5
1.2. Загальні ознаки юридичної особи 7
РОЗДІЛ 2. ОЗНАКИ РІЗНИХ ВИДІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 12
2.1. Види юридичних осіб 12
2.2. Ознаки юридичної особи приватного права 16
2.3. Ознаки юридичної особи публічного права 18
РОЗДІЛ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 22
3.1. Способи утворення юридичних осіб 22
3.2. Форми припинення юридичних осіб 26
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від28.06.1996// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від16.01.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
4. Про громадські обʼєднання: Закон України №4572-VI від22.03.2012// Відомості Верховної Ради України. – 2013. − №1. − стор.2. – ст.1
5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань: Закон України №755-IV від15.05.2003// Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №31. − ст.263

Спеціальна література:
6. Aзiмoв Ч.Н., Приcтупa C.Н., Iгнaтeнкo В.М. – Цивiльнe прaвo Укрaїни. Чacтинa пeршa; – Хaркiв: Прaвo, 2007. – 368 c.
7. Бoбрoвa Д.В., Дзeрa O.В., Дoвгeрт A.C. – Цивiльнe прaвo Укрaїни: Пiдручник: У 2 кн., Київ. нaц. ун-т iм.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы