Поняття і зміст особистих немайнових прав фізичної особи
Курсовая работа Гражданское право
Поняття і зміст особистих немайнових прав фізичної особи
Язык: Украинский
Количество страниц: (39)
Добавлено: 13 декабря 2019
Уникальность
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 5
1.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав 5
1.2. Зміст особистих немайнових прав 8
1.3. Здійснення особистих немайнових прав 10
РОЗДІЛ 2. ВИДИ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 13
2.1. Загальна класифікація особистих немайнових прав 13
2.2. Особисті права, що забезпечують природне існування фізичної особи 15
2.3. Немайнові права особи, що забезпечують соціальне буття особи 19
РОЗДІЛ 3. ОБМЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 25
3.1. Обмеження немайнових прав фізичної особи 25
3.2. Захист особистих немайнових прав 27
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Нормативні акти та матеріали судової практики:
1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Аналіз Верховного Суду України практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/6AF1EBA6DF621DEDC2257CE60053FFC3
3. Загальна Декларація Прав Людини від 10.12.1948: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.73 №2148-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_043
4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19.10.1973 № 2148-VIII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
5. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 // Відомості
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы