Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання
Курсовая работа Гражданское право
Неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання
Язык: Украинский
Количество страниц: (37)
Добавлено: 31 октября 2019
Уникальность
antiplagiatru
16%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи слід відзначити з огляду на той факт, що неустойка як вид забезпечення виконання зобов'язання, є одним із найменш розроблених у спеціальній літературі видом забезпечення виконання зобов'язання.
На сучасному етапі розвитку суспільства інститут цивільно-правових зобов’язань, вчинених на підставі норм чинного законодавства України, набуває надзвичайно важливого значення, оскільки ефективне функціонування цього інституту є одним з передових критеріїв побудови держави, що має своїм пріоритетом перевагу демократичних норм права, якими врегульовуються відносини між суб’єктами цивільних правовідносин.
Зобов’язальне право – одна з найважливіших підгалузей цивільного права, норми якої регулюють широке коло відносин, головне місце серед яких належить відносинам майнового обігу.
При цьому згадані майнові відносини характеризуються значною різноманітністю. Кожний вид зобов'язань має свої особливості, що зумовлює їх відносну самостійність та існування окремих
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ЯК КАТЕГОРІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 5
1.1. Сутність та правовий зміст зобов’язання 5
1.2. Правові підстави виникнення зобов’язань 12
1.3. Правове становище сторін у зобов’язанні 15
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ НЕУСТОЙКИ, ЯК ВИДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 20
2.1. Поняття та функції неустойки 20
2.2. Законодавча регламентація видів неустойки 27
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. − №30. − ст.141
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 2003, – № 40-44, – ст.356.
3. Вавженчук С. Базові засади виконання договірного зобов’язання / С. Вавженчук // Юридична Україна. Питання розвитку приватного права. – 6/2013. – С. 50-53.
4. Верховець А. А. Співвідношення цивільно-правових заходів оперативного впливу із заходами цивільно-правової відповідальності / А.А. Верховець //Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С.125-130
5. Гусарєв С. Д. Теорія права і держави: навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, А. Ю. Олійник, О. Л. Слюсаренко. – К.: Правова єдність, 2008. – 270 с.
6. Договірні та позадоговірні зобов’язання // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://vspartners.com.ua/content/view/22/17/lang,ukrainian/
7. Канзафарова І. С. Теоретичні основи
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы