Правова характеристика договору доручення
Курсовая работа Гражданское право
Правова характеристика договору доручення
Язык: Украинский
Количество страниц: (38)
Добавлено: 6 мая
Робота виконана у 2018 році.
Актуальність теми. В процесі укладання і виконання цивільно-правових договорів реалізуються певні соціально-економічні права громадян.Все більшого значення набувають сьогодні гарантії реального і повного здійснення прав і обов’язків суб’єктів цивільного права. До числа таких гарантій слід віднести закріплену за учасниками цивільного обороту можливість отримувати послуги і допомогу представників. Найбільш поширеною формою є саме договір доручення, предметом якого є юридичні дії повіреного як в сфері цивільних, так і в сфері окремих сімейних, цивільно-процесуальних, земельних, трудових, адміністративних і кримінально-процесуальних відносин.
Значення правового регулювання відносин, направлених на надання допомоги у вчиненні юридичних дій значно підвищується в умовах радикального реформування суспільства, де все більшої ваги набирає діяльність представників.
Договір доручення є однією з найважливіших підстав виникнення представництва. Тому на договір доручення, крім гл. 68 ЦК України,
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ 5
1.1. Поняття договору доручення 5
1.2. Предмет та строк дії договору доручення 7
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОРІН ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 14
2.1. Сторони договору доручення, їх права та обовʼязки 14
2.2. Підстави та наслідки припинення договору доручення 22
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
ДОДАТОК. ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ 35
Нормативно-правові акти:
1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. (з наст. змінами і доп.) // К.: Істина, 2017.
2. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №39. – ст.383.

Спеціальна література:
3. Богославець В.М. Договори про надання правових послуг : монографія / В. М. Богославець. - Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського нац. університету імені В. Стефаника, 2009.
4. Васильева В.Л. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг. Монографія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦП" Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, 2006.
5. Гелецька Г.О. Предмет договору доручення // Актуальні проблеми цивільного права та процесу: матер. Міжнар. наук, конф., присвяченої пам'яті Ю.С. Червоного, (Одеса, 12 лютого 2010 р.) / Одеська націон. юрид. академія. - Одеса : Фенікс, 2010.
6. Договірне право України. Особлива частина: навч. посіб. /О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.: за ред. О.В. Дзери.
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы