Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права
Курсовая работа Гражданское право
Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права
Язык: Украинский
Количество страниц: (43)
Добавлено: 1 мая
Уникальность
antiplagiatru
63%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Прийняття Верховною Радою України Цивільного кодексу України (далі − ЦК України) створило якісно нові підходи у правовому регулюванні цивільних відносин та формуванні системи джерел цивільного права в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки. Зважаючи на те, що, з однієї сторони, змінилися правові засоби і методи впливу на економічну сферу, зв’язки господарюючих суб’єктів, змінився характер взаємозв’язку правових норм та відповідних суспільних відносин, змінилася суть багатьох цивільних правовідносин, а з іншої, цивільні правовідносини регулюються не тільки нормами ЦК України, але й іншими нормативно-правовими актами різної юридичної сили, – існує нагальна необхідність узгодження всіх актів, що регулюють цивільні відносини з нормами Конституції України, ЦК України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Дослідження ЦК України в системі джерел цивільного права має надзвичайно важ¬ливе теоретичне і
Показать еще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 5
1.1. Поняття джерел цивільного права України 5
1.2. Система джерел цивільного права України 11
РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНИЙ КОДИФІКОВАНИЙ АКТ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 18
2.1. Загальна характеристика Цивільного кодексу України 18
2.2. Співвідношення Цивільного і Господарського кодексів України 20
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 24
3.1. Правове регулювання майнових та особистих немайнових відносин Цивільним кодексом України 24
3.2. Пріоритетність Цивільного кодексу України над іншими джерелами цивільного права 30
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р., № 280/97–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170

Спеціальна література:
5. Азімов Ч. Н., Сібільов М. М., Ігнатенко В. М., Борисова В. І., Зіоменко Ю. І. Цивільне право України: [Підручник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти] / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Академія правових наук України / Ч.Н. Азімов (ред.). — Х. : Право, 2000. — 365 с.
6. Амеліна А. С. Питання суперечливості правових норм у Цивільному та Господарському кодексах України / А. С. Амеліна // Науковий вісник
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы