Порука та гарантії як способи забезпечення виконання зобов’язань: порівняльно правовий аспект
Курсовая работа Гражданское право
Порука та гарантії як способи забезпечення виконання зобов’язань: порівняльно правовий аспект
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 29 апреля
Уникальность
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОРУКИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 5
1.1. Поняття та види поруки 5
1.2. Особливості договору поруки 11
1.3. Порядок виконання договору поруки та його правові наслідки 14
РОЗДІЛ 2. ГАРАНТІЯ ЯК ВИД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 20
2.1. Поняття, ознаки та функції гарантії 20
2.2. Види гарантії 24
2.3. Підстави та наслідки припинення гарантії 37
РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУКИ ТА ГАРАНТІЇ ЯК СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 30
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 р., № 639 // Нормативні акти Національного банку України. − 2005. − Випуск 2. − С. 141-155.

Спеціальна література:
4. Андріанов М. Гарантія як спосіб забезпечення зобов’язань у міжнародному комерційному обороті // Право України. – 2004. – №11. – С.36-41
5. Белов В. А. Гражданское право: учебник для бакалавров / В. А. Белов. – Т. IV. Ocобенная часть Относительные гражданско-правовая формы. – М.: Юрайт, 2013. – 1085 с.
6. Берназ-Лукавецька О. М. Проблемні питання при зверненні стягнення за договором застави корпоративних прав / О. М. Берназ-Лукавецька // Часопис
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы