Поняття та класифікація доказів в цивільному та господарському судочинстві основні проблеми та напрямки розвитку
Курсовая работа Гражданское право
Поняття та класифікація доказів в цивільному та господарському судочинстві основні проблеми та напрямки розвитку
Язык: Украинский
Количество страниц: (35)
Добавлено: 28 апреля
Уникальность
antiplagiatru
24%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми курсової роботи обумовлено значенням вивчення основних проблеми та напрямки розвитку поняття та класифікації доказів в цивільному та господарському судочинстві.
Відомо, що за допомогою доказів у цивільних та господарських справах суд встановлює всі обставини і на їх підставі виносить відповідні рішення. Виконання завдань цивільного та господарського судочинства залежить від встановлення судом у справі об'єктивної істини та правильного застосування норм матеріального і процесуального права. Для цього чинне законодавство покладає на цивільний та господарський суд обов'язок, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створювати необхідні умови для всебічного і повного дослідження обставин справи.
Виходячи з діалектичного розуміння пізнання як процесу відбиття в свідомості людини об'єктивної реальності, зовнішнього світу, природи і суспільства, пізнання в цивільному господарському судочинстві − процес відбиття в свідомості суддів і осіб, які беруть участь у справі,
Показать еще
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА РОЛІ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 5
1.1. Основні проблеми визначення поняття «доказів» та «судового доказування» у цивільному та господарському судочинстві 5
1.2. Роль доказів і доказування у цивільному та господарському судочинстві 7
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 10
2.1. Загальна класифікація засобів доказування 10
2.2. Письмові докази: поняття та особливості подання 11
2.3. Речові докази 13
2.4. Висновок експерта 17
2.5. Особливості показань свідка як виду доказів 19
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА УНІФІКАЦІЇ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ 22
3.1. Напрями розвитку процесу оцінки доказів у цивільному та господарському судочинстві 22
3.2. Уніфікація засобів доказування у цивільному та господарському судочинстві 26
3.3. Електронні докази у цивільному та господарському судочинстві: проблеми та перспективи 28
ВИСНОВКИ
Показать еще
1. Конституція (Основний Закон) України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року // Урядовий кур’єр. –1996. – №129-130 від 13.07.96.
2. Цивільний Кодекс України //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44. – С.356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №18, № 19-20, N 21-22. – ст.144.
4. Цивільний Процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 40-41, 42. – ст. 492
5. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – №6. – ст.56.
6. Биякова Г.А. Сутність висновку експерта / Г.А. Биякова // Право України. – 2009. – №13. – С.34-36.
7. Грінченко А. Д. Практика використання в господарському судочинстві матеріалів судових експертиз / Грінченко А.Д., Шульженко О.О., Надгоний Г.М. // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – №3. – С.15-17.
8. Каламайко А. Ю. Електронні
Показать еще
offer
Закажи уникальную работу сейчас
и получи скидку 30 грн
Получить бонус
Узнать стоимость работы